Onze diensten voor uw veiligheidskleppen

Spriax Sarco valve in use

WAT KAN HET VOOR U BETEKENEN?

Hand shake

Ondersteuning door experten

Engineer in hard hat icon

Bescherming van uw personeel

Drip

Bescherming van uw ketel en stoomsysteem

Hoe onze experten u concreet kunnen helpen:

 • Het afstellen (kalibratie) van veiligheidskleppen;
 • Een audit van uw veiligheidskleppen;
 • Digitale monitoring van uw veiligheidskleppen.

Kalibratie veiligheidskleppen

Spirax Sarco kan uw veiligheidsklep (her)afstellen in onze eigen werkplaats:

 • Afstelling met certificaat bij levering van nieuwe veiligheidskleppen;
 • Afstelling met certificaat bij herkeuring veiligheidskleppen;
 • Inwendige controle van toestand veiligheidskleppen.

Audit van veiligheidskleppen

Bij een veiligheidskleppenaudit voeren we een grondige analyse van uw veiligheidskleppen uit. Hierna ontvangt u een gedetailleerd rapport. Indien nodig kan u nadien een bijkomende afstelling van uw veiligheidskleppen door onze experten laten uitvoeren.

Een gedetailleerde analyse van al uw veiligheidskleppen

 • Identificatie van veiligheidskleppen;
 • Identificatie van te beveiligen regeltoestellen;
 • Vaststelling van de toegestane druk & werkingsparameters;
 • Inspectie op geschiktheid voor de toepassing;
 • Analyse van de correcte installatie en montage;
 • Indicatieve diameterberekening van de afblaasleidingen;
 • Controle condensaatafvoer van zitting veiligheidsklep;
 • Controle condensaatafvoer van afblaasleiding;
 • Identificatie van kritische punten in uw stoomsysteem;
 • Uitgebreid rapport met specifieke actiepunten.

Rapportering

 • Een complete inventaris van alle veiligheidskleppen met inbegrip van werkingscondities per systeem:
  » fabrikant
  » type
  » aansluitingen & standaard
  » locatie en detailomschrijving
  » status werking
  » eventuele aanwezigheid van lekkage
 • Oplijsting van de gevaren, fouten en verbeterpunten, met daaraan gekoppeld een risico indicator.
 • Opsomming van actiepunten in volgorde van belangrijkheid.Eventuele vergelijking met voorgaande analyses om terugkerende probleemsituaties te identificeren.

Opmerking: deze audit vervangt geenszins de periodieke controles en/of certificaten van een erkend organisme.

Afstelling veiligheidskleppen

 • Afstelling met certificaat bij levering van nieuwe veiligheidskleppen;
 • Afstelling met certificaat bij herkeuring veiligheidskleppen;
 • Inwendige controle van toestand veiligheidskleppen.

Digitale monitoring van veiligheidskleppen

Een monitoring van uw veiligheidskleppen richt zich op het identificeren van lekken. De oorzaak van een lekkage kan te wijten zijn aan opkomende problemen met stoomdrukregeling. Door te monitoren of én wanneer de veiligheidsklep open is, in combinatie met de werkdruk, kan een lekke klepzitting reeds gedetecteerd worden vanaf het moment dat het zich ooit voordoet.

De voordelen

 • U vermindert de tijd die u spendeert aan onderhoud van uw installatie;
 • De energieverliezen worden in kaart gebracht en opvolging ervan kan gerealiseerd worden;
 • Onveilige condities in uw stoomsysteem worden sneller aan het licht gebracht waardoor risico’s voor mens, milieu en processen verkleinen; 
 • Levensduurverwachting voorspellen.

Kortom, digitale monitoring van uw veiligheidskleppen zorgt voor energie- en kostenbesparing, het verhoogt procesefficiëntie en gevaarlijke situaties worden vermeden.

Wat houdt het in?

We plaatsen een draadloze sensor geplaatst op niet-intrusieve wijze die geconnecteerd is met ons online dataplatform. Nadien volgen onze experts samen met u de metingen op:

 • U krijgt een persoonlijke toegang tot een online dashboard waar u ten alle tijden de status van uw veiligehidskleppen in één betekenisvolle oogopslag kan zien;
 • U krijgt een melding van zodra een lek zich voordoet;
 • U krijgt zicht op wanneer de klepzitting heft wegens overdruk van de installatie. 

Welke dienstverlening krijgt u?

Sensoren en installatie: we installeren sensoren op de veiligheidskleppen die gemonitord zullen worden. Dit gebeurt op niet-intrusieve wijze op de leidingen voor en na de veiligheidsklep.

Online dashboard met real-time monitoring data: u krijgt een eigen omgeving op ons dataplatform met 24/7 toegang tot het digitaal dashboard gedurende telkens een hernieuwbare periode van 12 maanden.

Er worden alarmdrempels bepaald en tijdig herzien.

U krijgt periodieke rapporten over de operationele status van uw gelogde systemen, persoonlijk opgemaakt door een ervaren auditingenieur.

Er gebeurt minstens jaarlijks een validatie van de sensoren en van de dashboardfuncties- en instellingen.

Wat moet u voorzien?

 • Werkvergunning.
 • Veilige toegang tot meetlocaties (eventueel stelling of hoogtewerker te voorzien).
 • Een stukje toegankelijke leiding voor en na elke veiligheidsklep, vrij van isolatie.

 

 

Waarom is het belangrijk?

Veiligheidskleppen zijn essentieel als bescherming tegen overdruk en het voorkomen van:

 • Ongevallen met letsels;
 • Beschadiging van apparatuur en machines;
 • Productiestilstand;
 • Omgevingsschade (geluid, warmte).

Om deze redenen is het belangrijk dat u de veiligheidskleppen in uw installatie controleert:

 • Bent u zeker dat al uw veiligheidskleppen correct zijn opgesteld?
 • Heeft de veiligheidsklep voldoende afvoercapaciteit als beveiliging van de installatie?
 • Werd de afblaasleidingdiameter bepaald rekening houdende met de lengte en het traject van de afblaasleiding?
 • Is er een condensafvoer voorzien zodat de zitting van de veiligheidsklep droog blijft?
 • Zijn er op mogelijke lage punten van de afblaasleiding condensafvoerpunten voorzien, die verstopt zijn?
 • Wordt de afblaas naar een veilige plaats geleid?
 • Is de opstelling en montage correct uitgevoerd?
 • Lekt de veiligheidsklep?

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen