MIKSI HÖYRYJÄRJESTELMÄT OVAT OSA DIGITALISAATIOTA

Kohti älykkäämpää tulevaisuutta vesihöyryllä

DIGITALISAATIOON

29/02/2024

Koska yrityksillä on nykyään niin monia haasteita, kaikki apu parhaiden ratkaisujen löytämisessä on tervetullutta. Kasvava paine tulla kestävämmäksi, selviytyä epävakaista energiamarkkinoista ja pysyä kilpailukykyisenä epävarmassa taloustilanteessa lisäävät yritysten taakkaa. Ja jos katsot mitä tahansa artikkelia, jossa keskustellaan siitä, miten tulevaisuutta voitaisiin parantaa, nousee väistämättä esiin digitalisaatio yhtenä aiheena.

Mieti esimerkiksi kestävää kehitystä. Vain muutama viikko sitten kansainvälinen energiajärjestö avasi Versailles-konferenssinsa otsikolla nimeltä Powering the Future: Leveraging digitalisation for efficiency, resilience and decarbonisation1.

Ja muutama kuukausi aiemmin hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC raportoi "suurella todennäköisyydellä", että:

Digitaaliset teknologiat voivat osaltaan hillitä ilmastonmuutosta ja saavuttaa useita kestävän kehityksen tavoitteita suurella todennäköisyydellä. Esimerkiksi anturit, asioiden internet, robotiikka ja tekoäly voivat parantaa energianhallintaa kaikilla sektoreilla, lisätä energiatehokkuutta ja edistää monien vähäpäästöisten teknologioiden käyttöönottoa...²

Digitalisaation käyttöönottaminen yhtenä keinona saavuttaa nettonollatavoitteet korostavat digitaalisuuden potentiaalia. Sen antama lupaus on selkeä ja houkutteleva. Mutta mitä tulee käytännön toimiin ja sen toteuttamiseen, asiat muuttuvat monimutkaisemmiksi.

Tämä ei ole missään selvempää kuin monilla teollisuudenaloilla, jotka arvostavat höyryjärjestelmiä ja luottavat niihin tulevan menestyksensä kannalta välttämättöminä. Heille kyse ei ole vain toiminnan digitalisoinnista. Kyse on oikean kumppanin löytäminen neuvomaan ja opastamaan kuinka digitalisaatio voi nostaa tuotannon energiatehokkuutta. Höyry- ja lauhdejärjestelmän monimutkaisuus, joka on usein myös ainutlaatuista tietylle toimialalle, tekee asiantuntijatiedosta ja tuesta tärkeän osatekijän onnistuneessa digitalisaatiossa.

Vain navigoimalla kaupallisissa ja teknologisissa haasteissa luotettavan kumppanin avulla digitaalisuuden mahdolliset hyödyt toteutuvat.

Havaitse ja korjaa" ei riitä, pitää ennakoida

Uudet uusiutuvan energian lähteet haastavat höyryjärjestelmien nykyisen toimintatavan, mikä usein tarkoittaa, että laitoksia ja laitteita käytetään tavoilla, joihin niitä ei ole koskaan suunniteltu. Lisääntynyt rasitus, joka ei kohdistu vain laitteisiin, vaan myös talouteen ja resursseihin, tekee höyryjärjestelmän luotettavuuden parantamista koskevan tavan löytämisen ensisijaisen tärkeäksi.

Kaikilla höyryjärjestelmillä on oma ainutlaatuinen asettelunsa ja mahdolliset vikakohdat, kattilarakennuksesta jakeluverkoston kautta tuotannon käyttöön. Tietäminen, että jokin on mennyt pieleen, ja sen jälkeen korjaaminen on aina ollut tärkeä osa huolto- ja korjaustyötä. Virheitä ei aina tunnisteta ja korjata nopeasti, mikä voi johtaa energiahäviöihin ja tehokkuuden heikkenemiseen.

Digitaaliset ratkaisut nähdään nyt välttämättöminä työkaluina laitteiden suorituskyvyn parantamiseksi, prosessien optimoimiseksi ja seisokkien välttämiseksi. Nämä ovat pitkäaikaisia tavoitteita, mutta nyt myös kestävä kehitys on näiden tavoitteiden rinnalla. Näiden kaikkien saavuttamiseksi ei enää riitä, että odotat, kunnes jokin on mennyt pieleen, ennen kuin korjaavat toimenpiteet aloitetaan.

Etävalvonta on suuri bonus, jonka digitaalinen muutos tarjoaa. Laitoksen suorituskyvyn ymmärtäminen mahdollistaa tietoisen päätöksenteon toiminnan tehokkuudesta ja kunnossapitovaatimuksista. Tietojen välittäminen järjestelmän kaikista osista tarjoaa maksimaalisen näkyvyyden sen suorituskykyyn, mikä mahdollistaa nopean toiminnan, kun mahdollisia ongelmia havaitaan.

Se, että henkilökunnalle annetaan mahdollisuus ennakoida ja käsitellä tapahtumia ennen kuin ne saavuttavat kriittisen vaiheen, on suuri askel eteenpäin höyryjärjestelmän yleisen luotettavuuden kannalta. Lisäetuja on havaittavissa, kun laitteet tarvitsevat huomiota, mikä mahdollistaa korjausten tekemisen ajoissa ja välttää seisokit. Tyypillisesti anturit yhdistettynä analytiikkaohjelmistoon ja hälytysilmoitukset ovat avainelementtejä tällä areenalla.

Saatavilla on jo antureita, jotka kertovat, kun lauhteenpoistin on vioittunut, että varoventtiilit vuotavat tai että pumppulauhteenpoistimet eivät toimi niin kuin pitäisi. Tietäen, että jokin on tai on juuri menossa pieleen, on yksi asia. Tietäen tarkalleen, mitä on tehtävä, ja mahdollisesti ymmärtämällä, miksi niin tapahtui, on se etu jonka digitaalisesti liitetyn höyryjärjestelmän asiantuntijan käyttö todella tuottaa tulosta höyryjärjestelmän omistajalle.

Kerätyn digitiedon ymmärtäminen on avainasemassa

Kerätyn digitiedon saaminen on vain osa ratkaisua. Kyky tunnistaa tieto ja ymmärtää mitä se kertoo sinulle, on tärkeämpää. Viime kädessä se, kuinka hyvin tietosi analysoidaan ja tulkitaan, merkitsee minkä tahansa digitalisointiprojektin menestystä ja arvoa.

Jatkuva höyryjärjestelmän suorituskyvyn trendien seuraaminen, mahdollisten ongelmien älykäs ennustaminen ja strategioiden suositteleminen ongelmien ja epäonnistumisten välttämiseksi ovat mahdollista, kun digitalisointi yhdistetään höyryjärjestelmän asiantuntemukseen. Ne täydentävät toisiaan ja niillä on todellista potentiaalia parantaa tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä.

Digitalisaatio mainitaan usein Teollisuus 4.0:n (tai 4IR neljännen teollisen vallankumouksen) rinnalla. Sen vaikutus näkyy käytännössä kaikilla toimialoilla, ja sen ulottuvuus kasvaa jatkuvasti. Joten on ehkä sopivaa, että vesihöyry, ensimmäisen teollisen vallankumouksen keskeinen elementti, yhdistää saumattomasti voimansa uusimman teknologian kehitykseen, mikä antaa meille mahdollisuuden hyötyä vesihöyryn monista käyttötavoista.

1. Powering the future: leveraging digitalisation for efficiency, resilience and decarbonisation -IEA

2. Climate change 2022: Mitigation of Climate Change