Tapaustutkimus

Natural Fruit & Beverage Co.

Natural Fruit and Beverage Co

20/01/2023

Höyry tuo etua vauvanruokavalmistajalle

Natural Fruit & Beverage Co.

Mikään haaste ei ole liikaa Natural Fruit & Beverage Co. 

Yhtiölle, kun sen kumppaneina on kansainvälisiä, laajalti palveluita kuten tuotekehittelyä, prosessineuvontaa ja pakkaussuunnittelua tarjoavia yrityksiä. Auttaakseen johtavaa vauvanruokavalmistajaa erottumaan joukosta, Natural Fruit & Beverage Co.:n tiimi aloitti projektin, jossa pakkausprosessissa siirrytään puhdashöyryn käyttöön. Samalla minimoidaan epäpuhtauksien riskit, jotta sijoittajien vaatimukset täytetään.

Elintarvike- ja juomateollisuus on kukoistava ja elävä ala, mutta yhtenä nopeimmin etenevänä teollisuudenalana sen erittäin kilpailuhenkinen luonne on myös kasvattanut koko toimitusketjun käyttökatevaatimuksia huomattavasti. Vastatakseen tähän useat organisaatiot etsivät parannuskohteita tuotteiden ja prosessien laadusta. Yhtenä Yhdistyneiden kuningaskuntien johtavista uudelleensuljettavien pussien pakkaajista Natural Fruit & Beverage Co teki juuri niin. 

Vuoden 2017 lopulla Jamie Walkeria, Natural Fruit & Beverage Co:n tuotantopäällikköä lähestyi tärkeä asiakas haluten parantaa heidän vauvojen hedelmäsoseiden annospussiensa laatua. Ennen kaikkea he halusivat erottua kilpailijoistaan ja saada tulevia supermarkettisopimuksia. 

CO2 -ongelmia

Siihen saakka asiakas oli käyttänyt CO2 :a jäämien puhdistamiseksi pussista ennen tuotteen sulkemista. Oli ilmeistä, että samalla kun kilpailevat tuotteet paransivat laatuaan,

CO2 -puhdistusta ei voitu enää parantaa ja lisäksi se oli kallis menetelmä.

Kun CO2  rajoitti etenemistä, oli keksittävä vaihtoehtoinen menetelmä. Jamie etsi neuvoja olemassa olevilta valmistajilta ja alan muilta toimijoilta nähdäkseen, millaisia vaihtoehtoja oli tarjolla. Keskusteltuaan useiden asiantuntijoiden kanssa, hän päätti noudattaa suositusta käyttää höyryä.

Rendampsgenerator

 

Selkeyttä höyrynkäyttöö

Jamien alkuperäiset tutkimukset paljastivat yleisen harhakäsityksen höyryn käytöstä elintarviketuotannossa, ja hän ymmärsi, että oppimista oli paljon enemmän kuin vain yhden höyrytyypin valitseminen. Hänen piti selvittää, mikä höyrytyyppi olisi paras juuri heidän prosessilleen, joten Natural Fruit & Beverage Co kutsui höyryn asiantuntijat, Spirax Sarcon opastamaan heitä oikeaan suuntaan. 

Ratkaisuna puhdashöyry

Spirax Sarcon asiantuntijoita pyydettiin laatimaan esitys Natural Fruit & Beverage Co.:n johtoryhmälle. He selittivät eri tyyppisten höyryjen eroja, puhdashöyryn käsitteen ainesosana ja kuinka se toimii suhteessa vaara-analyysiin ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmään (HACCP). Asiantuntijaryhmä selitti, että vaikka elintarvike- ja juomavalmistaja käyttää tuotantoprosessissaan suodatettua höyryä, lopputuotteen maun, värin ja laadun yhdenmukaisuus olisi mahdollista saavuttaa valitsemalla puhdashöyry.

Puhdashöyryn tuottaminen ja käyttäminen prosessissa tarkoittaa sitä, että syöttöveden laatua on kontrolloitava. Sen sijaan, että luotettaisiin partikkelien suodatusprosessiin, puhdashöyryn tuotannossa käytetään erillistä puhdashöyrykehitintä, jotta pystytään kontrolloimaan kemikaalittoman syöttöveden laatua.

Natural Fruit & Beverage Co. toimi tämän selvityksen pohjalta ja otti käyttöön 50 kW sähköisen puhdashöyrykehittimen (50 kg/h @ 3 bar), jossa on esilämmitysmahdollisuus sekä syöttöveden laadunvalvontamahdollisuus.

Kokonaisuudessaan Jamie oli vaikuttunut saamansa palvelun laadusta. Hän kertoi: ”Spirax Sarcon tiimi antoi minulle luottamusta siihen, että he tunsivat aiheen riittävän hyvin esitelläkseen puhdashöyrykehittimen suodatetun höyryn sijaan.”

Uuden ratkaisun asennuksen jälkeen Spirax Sarco on tukenut Natural Fruit & Beverage Co.:a vieraillen tehtailla säännöllisesti, minkä ansiosta Jamie on oppinut ymmärtämään höyryjärjestelmän toimintaa paremmin.

Francisco Pedrosa, Spirax Sarcon puhdashöyryn asiantuntija lisäsi: ”Maassa on useita muita yrityksiä, jotka käyttävät samoja prosesseja kuin Natural Fruit & Beverage Co., mutta eivät ymmärrä puhdashöyryn täyttä potentiaalia. Jos tämä tarina poikii kiinnostusta samanmielisissä valmistajissa, tarjoamme erittäin mielellämme konsultaatiota neuvoaksemme, mitä he ehkä pystyisivät vielä parantamaan.”