Separaattori

Separaattori

HYÖDYT

wavy lines

Paranna höyryn laatua

Shield icon

Suojaa prosessilaitteita saattolämmityksissä

YLEISKATSAUS

Separaattori - suunniteltu keräämään pienet vesipisarat höyrystä ja erottamaan ne virtauksesta.

Kuivaa höyryä.

Ylläpitää lämmönsiirron tehokkuutta.

Vähentää eroosiota ja korroosiota höyryjärjestelmässäsi.

Vähentää kerrostumien muodostumista putkistossa ja lämmönsiirtopinnoilla.

Tuote-esitteet

Dokumentit Kieli Referenssinumero Lataa
Conditioning of steam and air English SB-GST-40 Lataa PDF
Pipeline Ancillaries Overview English SB-GST-41 Lataa PDF

Tekninen dokumentaatio

Dokumentit Kieli Referenssinumero Lataa
S1 SG Iron Separator English TI-P023-02 Lataa PDF
S1 pisaraneroitin PN16 Finnish TI-P023-02 Lataa PDF
S2 Cast Iron Separator (Screwed) English TI-P023-07 Lataa PDF
S5 Carbon Steel Separator English TI-P023-11 Lataa PDF
S5 vedeneroittimet DN 15-50 PN 40 Finnish TI-P023-11 Lataa PDF
S6 Austenitic Stainless Steel Separator English TI-P023-12 Lataa PDF
S12 SG Iron Separator (Screwed) English TI-P023-25 Lataa PDF
S13 SG Iron Separator (Flanged) English TI-P023-26 Lataa PDF
S13 Separator i SG-järn Finnish TI-P023-26 Lataa PDF
IJ-S2 and IJ-S12 Insulation Jackets for S2 and S12 Separators English TI-P023-33 Lataa PDF
IJ-S3 and IJ-S13 Insulation Jackets for S3 and S13 Separators English TI-P023-39 Lataa PDF
IJ-S1 Insulation Jacket for S1 Separators English TI-P023-49 Lataa PDF
CS10-1 Stainless Steel Clean Steam Separator English TI-P023-59 Lataa PDF
IJ and IJ-H Insulation Jackets for Flanges English TI-P119-01 Lataa PDF
Mating Flanges English TI-P119-07 Lataa PDF
IJ-S5, IJ-S6, IJ-S5-H and IJ-S6-H Insulation Jackets for S5 and S6 Separators English TI-P138-01 Lataa PDF
S7 Carbon Steel Separator DN65 to DN350 English TI-P138-03 Lataa PDF
S8 Stainless Steel Separator DN65 to DN350 English TI-P138-10 Lataa PDF

Asennus- ja huolto-ohje

Dokumentit Kieli Referenssinumero Lataa
CS10-1 Stainless Steel Clean Steam Separator English IM-P023-60 Lataa PDF
Rörlednings-separatorer Kompletterande säkerhetsinformation Finnish IM-S33-08 Lataa PDF

Höyryseparaattori - mikä se on?

Höyryseparaattori on laite, joka poistaa kosteutta höyrystä. Höyryseparaattori voi olla millainen tahansa, kunhan se määritelmänsä mukaan alentaa höyryn kosteuspitoisuutta ja lisää höyrynkäytön tehokkuutta. Separaattorin jälkeistä höyryä kutsutaan "kuivaksi", vaikka se edelleen sisältää pienen määrän kosteutta.

Normaali tai "kostea" höyry, joka ei ole kulkenut separaattorin läpi, sisältää pieniä nestemäisessä olomuodossa olevia vesipisaroita. Nämä pisarat muodostuvat kun kiehumistapahtumassa veteen siirtyy riittävä määrä energiaa erottamaan nämä pisarat vesimassasta, mutta molekyyleihin kohdistuva energiamäärä ei riitä rikkomaan pintajännitystä, joka pitää pisaran koossa. Paitsi että nämä pisarat ovat nestemäisessä muodossa, ne ovat myös ytimiä joihin kaasumainen höyry voi helpommin lauhtua ja jäähtyä.

Separaattorit kuivaavat höyryn tehokkaasti

Kosteus on erittäin yleinen ongelma höyryjärjestelmissä; se aiheuttaa prosessiongelmia, lisää huoltotarvetta, vähentää tuottavuutta ja johtaa eroosioon ja korroosion putkistossa ja komponenteissa. Kosteuden poistaminen höyrystä on tehokkainta separaattorin avulla.

Kostea höyry on höyryä joka sisältää vettä, ja se on yleinen ongelma lähes kaikissa höyryjärjestelmissä. Se vähentää laitoksen tuottavuutta ja heikentää tuotteen laatua. Se myös vaurioittaa laitosta ja sen komponentteja. Vaikka oikein toteutettu putkistovesitys varustettuna oikein valitulla lauhteenpoistimella poistaa suurimman osan vedestä, se ei poista höyryvirtauksen mukana kulkeutuvaa hienojakoista kosteutta. Näiden pienenpienten pisaroiden poistamiseksi tulee höyryputkistoon asentaa separaattoreita tarvittaviin paikkoihin.

Höyrykattilassa tuotettu höyry on luontaisesti hiukan kosteaa. Vaikka kattilan tyyppi vaikuttaa kuivuuskertoimeen, useimmat höyrykattilat tuottavat höyryä jonka kuivuus on välillä 95 - 98%. Tuotetun höyryn kosteuspitoisuus kasvaa edelleen jos kattilassa ilmenee kuohuntaa tai sitä ylikuormitetaan.

Höyryputkessa on aina lämpöhäviöitä jotka aiheuttavat höyryn lauhtumista. Lauhtuneet vesimolekyylit päätyvät lopulta painovoiman vaikutuksesta putken pohjalle muodostaen ohuen vesikerroksen. Tämän vesikerroksen päällä nopeammin virtaava höyry aiheuttaa väreitä jotka voivat kasvaa aalloiksi. Usein aallonharjat murtuvat heittäen vesipisaroita höyryvirtauksen sekaan.

Erotetun veden massaa suhteessa höyryn mukana kulkevaan veden massaan kutsutaan separaattorin tehokkuudeksi. Muualla kuin laboratoriossa on erittäin vaikeaa määrittää separaattorin täsmällistä tehokuutta. Se riippuu esim. sisääntulevan höyryn kosteudesta, virtauksen nopeudesta ja virtauskuviosta. Putkikäyrien eroosio, komponenttien uurtuminen ja vesi-iskut ovat kuitenkin merkkejä liian kosteasta höyrystä.

Separaattorien eristäminen

Eristämätön separaattori voi pahimmillaan lisätä höyryn kosteutta suuren pinta-alansa takia. Lisäksi se aiheuttaa suuria lämpöhäviöitä ympäristöön. Esimerkkinä voidaan mainita, että eristämällä 150°C-asteista höyryä sisältävä separaattori, jota ympäröivän ilman lämpötila on  15°C, säästetään vuodessa 8600 MJ energiaa (Perustuu pelkkiin säteilyhäviöihin, ympäröivän ilman ollessa liikkumatonta ja vuotuisen käyttöajan ollessa 8760 tuntia). Asentamalla eristystakki, tätä lämpöhäviötä voidaan oleellisesti pienentää ja eristys maksaa itsensä nopeasti takaisin säästyneinä energiakustannuksina.

On tärkeää käyttää juuri kyseiselle separaattorille soveltuvaa eristetakkia. Näin siksi, että separaattorin muoto, etenkin jos se on laipallinen, tekee sen hankalaksi eristää kunnolla. Standardit laippaeristeet jättävät rungon eristämättä ja eivät näin ollen pienennä lämpöhäviöitä riittävästi.

Vaikka separaattori eristetään parhaalla mahdollisella tavalla, ei ole mahdollista eliminoida lämpöhäviöitä kokonaan. Separaattorin eristyksen tehokkuus on tyypillisesti yli 90%.  Tämä saavutetaan käyttämällä kyseiselle mallille suunniteltua eristettä; muuten eristyksen tehokkuus pienenee. Kunnolla eristetyt separaattorit lisäävät myös henkilöturvallisuutta, vähentäen riskiä saada palovammoja.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Autamme sinua löytämään oikean ratkaisun