อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม

Food production line being inspected

การผสม, ปลอกเปลื่อก, การปรุงอาหาร, การเคลือบ, การส่ง, การควบแน่น, Pasterusiration, การทำ Dehydration, การอัด, การห่อ - ไอน้ำมีบทบาทสำคัญในขบวนการผลิตอาหารเริ่มตั้งแต่การเตรียมและการผลิตไปจนกระทั่งถึงการป้องกันและการบรรจุภัณฑ์ 

มีผลิตภัณฑ์อาหารที่เราคุ้นเคยเพียงไม่กี่ที่ปราศจากการใช้ไอน้ำในการผลิต 

วิศวกรของเราสามารถรวมผลิตภัณฑ์กับความรู้ในการทำงานสำหรับขบวนการผลิตและมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ขบวนการผลิตอาหารและเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนี้ :  

การผลิตจำนวนมาก 

การผลิตที่ต้องการความน่าเชื่อถือและไม่ต้องการซ่อมบำรุง 

เพิ่มคุณภาพการผลิตและลดจำนวนสินค้าที่เสียในระหว่างขบวนการผลิต 

ลดการใช้พลังงาน 

นำพลังงานกลับ 

เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป, สุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น 3-A, EHEDG, FDA, EC hygiene  

 
Bakery production line

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

"Spirax Sarco's steam knowledge and products are invaluable, plus we know they work with other large manufacturers. We wouldn’t have anybody else."
Tony Marsh, Engineering Manager at AB World Foods View Case Study

PRODUCTS USED IN THE FOOD & BEVERAGE INDUSTRY

RELATED TO FOOD & BEVERAGE INDUSTRY