อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม

การผสม, ปลอกเปลื่อก, การปรุงอาหาร, การเคลือบ, การส่ง, การควบแน่น, Pasterusiration, การทำ Dehydration, การอัด, การห่อ - ไอน้ำมีบทบาทสำคัญในขบวนการผลิตอาหารเริ่มตั้งแต่การเตรียมและการผลิตไปจนกระทั่งถึงการป้องกันและการบรรจุภัณฑ์ 

มีผลิตภัณฑ์อาหารที่เราคุ้นเคยเพียงไม่กี่ที่ปราศจากการใช้ไอน้ำในการผลิต 

วิศวกรของเราสามารถรวมผลิตภัณฑ์กับความรู้ในการทำงานสำหรับขบวนการผลิตและมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ขบวนการผลิตอาหารและเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนี้ :  

การผลิตจำนวนมาก 

การผลิตที่ต้องการความน่าเชื่อถือและไม่ต้องการซ่อมบำรุง 

เพิ่มคุณภาพการผลิตและลดจำนวนสินค้าที่เสียในระหว่างขบวนการผลิต 

ลดการใช้พลังงาน 

นำพลังงานกลับ 

เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป, สุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น 3-A, EHEDG, FDA, EC hygiene  

 
Bakery production line

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

0 2055 0888

Talk to your local team

Contact us

We'll get back to you shortly

"Spirax Sarco's steam knowledge and products are invaluable, plus we know they work with other large manufacturers. We wouldn’t have anybody else."
Tony Marsh, Engineering Manager at AB World Foods View Case Study

PRODUCTS USED IN THE FOOD & BEVERAGE INDUSTRY

RELATED TO FOOD & BEVERAGE INDUSTRY

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue