อุตสาหกรรมต้มและการกลั่น

Brewing production line

ไอน้ำและน้ำร้อนจะใช้ในขบวนการต้มและกิจกรรมอื่น เช่นการชะล้างหรือการทำสเตอร์ริไรส์ 

เราเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการต้มระดับโลกมานับทศวรรษ 

เราผนวกความสามารถเพื่อนับเสนอการใช้ไอน้ำสะอาดและน้ำร้อนที่จะพัฒนาขบวนการผลิตของท่านในโครงข่ายกันทั่วโลก 

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการต้มเช่นการใช้งานไอน้ำสะอาด, การจัดการพลังงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้บุคลากรภายนอก  

 
Brewing process

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

"The installation was quick and easy and the RO system is compact. We’re very pleased with the results."
Jason Roberts, Engineering Manager at Westons Cider View Case Study

PRODUCTS USED IN THE BREWING & DISTILLING INDUSTRY

RELATED TO THE BREWING & DISTILLING INDUSTRY