อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี

Spirax Sarco engineer working at a oil refinery

สไปแร็กซ์ ซาร์โกเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตของบริษัทน้ำมัน, แก๊ส และ ปิโตรเคมีในระดับนานาชาติ ไอน้ำและน้าร้อนเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่การกลั่นต้นทางถึงปลายทางตลอดจนกระบวนการผลิตในทุกส่วนของอุตสาหกรรม

เราได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราตามรายนามด้านล่างนี้:

ต้นทาง:

การกลั่นรวมถึง NG และ LPG นอกฝั่ง

FPSOs

น้ำมันจากหิน

การแยก LNG บนฝั่งรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพคอนเดนเสทและอื่นๆ 

ปลายทาง

การกลั่นน้ำมันดิบ: 

กระบวนการกลั่นน้ำมันรวมถึงก๊าซชีวะภาพและของเหลือที่หนักอื่นๆ

กระบวนการของก๊าซรวมถึงการคัดแยกอัดก๊าซ  

โรงงานปิโตรเคมีผลิตสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมหลายชนิดเริ่มตั้งแต่ชีวเคมี, กสิกรรมและพลาสติกซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เรามีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กับดักไอน้ำที่มีขนาดเล็กกระทัดรันและท่อร่วมคอนเดนเสทไปจนถึงเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดใหญ่, ปั๊มหรือชุดวัดอัตราการไหล

เรายังมีการสำรวจพลังงานของโรงงานและกับดักไอน้ำในแบบสำเร็จรูปซึ่งรวมถึงการสำรวจกับดักไอน้ำและซ่อมบำรุงระบบเพื่อลดความสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายอีกด้วย  

Oil refinery at night

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

"Now if we spot a problem, we can do something about it straight away."
Andy Hitchin, Energy Manager at PQ Silicas View Case Study

PRODUCTS USED IN THE OIL & GAS INDUSTRY

RELATED TO OIL & GAS INDUSTRY