การบริการ

ระบบไอน้ำอาจไม่ได้เป็นงานหลักของคุณ แต่เป็นงานหลักของเรา

Group of engineers outside

น่นอนว่าจะมีเวลาที่คุณจำเป็นต้องมองหาบุคลากรภายนอกองค์กรของคุณที่เหมาะสม ตลอดจนทักษะความชำนาญต่างๆ เพื่อสร้างระบบไอน้ำใหม่ ขยายระบบที่มีอยู่เพื่อให้สอดรับกับความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่เพื่อรักษาระบบของคุณให้ทำงานเต็มสมรรถนะ นั่นคือเหตุผลที่ควรเลือกใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เชี่ยวชาญและทรัพยากรที่ครอบคลุมของเรา เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบระบบไอน้ำของเราจะเน้นไปที่ความต้องการหลักทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและข้อบังคับ หรือความต้องการอื่นๆ   จากการสำรวจที่ดักจับไอน้ำที่เรียบง่ายจนถึงโครงการจัดการการสร้างระบบใหม่ทั้งหมด ทีมโครงการที่มีประสบการณ์ของเราจะให้การบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณเพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการลงทุนกับระบบไอน้ำของคุณ  เราจะไม่แนะนำบริการใดๆที่คุณไม่จำเป็นจริงๆ การบริการของเราสามารถปรับได้ตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจนถึงโครงการที่ผู้เชี่ยวชาญจะต้องปักหลักถาวรที่สถานที่ทำงานขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง

การตรวจสอบโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ด้วยประสบการณ์และความรู้ของเราทำให้เราสามารถระบุถึงจุดที่ต้องทำการปรับปรุงได้และสามารถคำนวณอัตราการคืนทุนด้วยเครื่องคำนวณการคืนทุน 
 ตามความเห็นและตกลงร่วมกันเราจะช่วยท่านตร��จสอบระบบซึ่งควรปรับปรุงด้วยความน่าเชื่อถือ, ประสิทธิภาพและราคาที่เป็นธรรม 

Iการติดตั้งและปรับตั้งใช้งานครั้งแรก

เราสามารถช่วยท่านปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการตรวจสอบการทำงานของโรงงานของท่าน ทีมวิศวกรของเราจะทำงานร่วมกับท่านในการวางแผนให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการทำงานสูงสุดภายในงบประมาณที่เหมาะสม

การซ่อมแซม, การซ่อมบำรุงและอะไหล่

การลงทุนในระบบไอน้ำตลอดรวมไปถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรักษาค่าใช้จ่ายให้อยุ่ในระดับคงที่ได้

Steam Quality Testing

Eliminating wet or dirty steam can cut your energy costs, improve productivity and product quality, as well as reduce maintenance workload.

Steam Trap Surveys and Management

To run a steam system safely and at peak operational efficiency, it is essential that all steam lines are cleared of condensate properly. This means ensuring that steam traps are working efficiently, a task best achieved by implementing a regular maintenance schedule.