การซ่อมแซม, การซ่อมบำรุงและอะไหล่

Keep your system operating efficiently

What can it do for you?

Pressure gauge

Minimise System Downtime

engineer

Flexible Maintenance Agreements

Engineer with safety glasses

What it involves

การลงทุนในระบบไอน้ำตลอดรวมไปถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรักษาค่าใช้จ่ายให้อยุ่ในระดับคงที่ได้

การซ่อมบำรุงและบริการโดยใช้บุคลากรจากภายนอกทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง วิศวกรของเราจะช่วยท่านทำงานร่วมกันตามข้อตกลงโดยสร้างสมดุลระหว่างความต้องการในการซ่อมบำรุงและบริการภายใต้งบประมาณของท่าน
รักษาประสิทธิภาพในการทำงานของโรงงานของท่านให้อยู่ในระดับสูง 
พร้อมสำหรับการเข้าพบที่โรงงานของท่านเพื่องานซ่อมบำรุง 
บริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย 
ลดเวลาในการซ่อมเครื่องจักรหากเสีย หรือซ่อมบำรุงตามระยะเวลา 
การลดค่าใช้จ่ายและผลกำไรเป็นเรื่องที่สามารถตรวจสอบและกระทำในรายงานได้ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายได้  

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

0 2055 0888

Talk to your local team

Contact us

We'll get back to you shortly

"We have been working with Spirax Sarco for many years and find their service and components excellent."
Mick Cockshott, Projects and Utilities Manager at Daniel Thwaites Brewery View Case Study

Related to Repairs and Maintenance

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue