อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์

Sterile medicine production environment

เราเชื่อว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวสำหรับลูกค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์ต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเรามีคำแนะนำที่พร้อมกับความต้องการของท่านอยู่แล้ว

เราสามารถช่วยเหลือท่านได้ดังนี้:

ตรงตามมาตรฐานการผลิตสินค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์ที่ด

ควบคุมขบวนการผลิต

ขบวนการผลิตที่เชื่อถือได้และมีความสม่ำเสมอในคุณภาพเพื่อลดการส่งคืนผลิตภัณฑ์

ลดเวลาซ่อมบำรุง และปรับเปลี่ยนอุปกรณ

การนำความร้อนกลับ 

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นวิธีการที่รับประกันว่าสามารถตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์โดยตรงดังนี้:

โครงสร้างของวัสดุทำมาจากสแตนเลสเกรด 316L และข้อต่อก็ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนสามารถถอดล้างได้โดบมีพื่นผิวที่ไม่เป็นหลุม 

ผ่านการออกแบบตามมาตรฐาน 3A และ EHEDG โดยผนึกผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA 

Sterile pill production line

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

"It’s good to have such a successful relationship with a contractor and it made sense to stay with Spirax Sarco."
Arthur Burnett, Engineering Manager at Catalent View case study

PRODUCTS USED IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

RELATED TO PHARMACEUTICAL INDUSTRY