โรงพยาบาล

เราเข้าใจว่าประสิทธิภาพของพลังงานและความเชื่อถือได้ของโรงพยาบาลเป็นหัวใจหลักของวิศวกรรมในโรงพยาบาลซึ่งเป้าหมายที่ผิดพลาดไม่ได้นี้และเวลาซ่อมบำรุงจะต้องมีค่าต่ำที่สุด

ผลิตภัณฑ์และการใช้งานของเราได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับระบบไอน้ำ เริ่มตั้งแต่หม้อไอน้ำไปถึงกระบวนการจ่ายไอน้ำรวมไปถึงการนำคอนเดนเสทกลับ

Spirax EasiHeat™

ในบางพื้นที่ซึ่งเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้ดังนี้

การนำความร้อนกลับ

การวัดและเป้าหมายในการผลิต

การผลิต LTHW

การควบคุมหม้อไอน้ำแบบอัตโนมัติ 

ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่พิเศษสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการใช้งานระบบไอน้ำได้ เช่น:

การ Sterilisation

การควบคุมความชื้น

การควบคุมอากาศ

การผลิตไอน้ำสะอาด 

 

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

0 2055 0888

Talk to your local team

Contact us

We'll get back to you shortly

"Our decision to upgrade to the EasiHeat systems was an easy one to make – we knew they would be perfect for this project."
Brian Colley, Energy & Environmental Engineer at Leighton Hospital View Case Study

PRODUCTS USED IN THE HOSPITAL INDUSTRY

RELATED TO HOSPITAL INDUSTRY

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue