อุตสาหกรรมเปลือกไม้, กระดาษ และไม้แผ่นเรียบ

Spirax Sarco engineer working in pulp and paper steam plant

ไอน้ำมีส่วนสำคัญในหลาย ๆ ขั้นตอนของขบวนการผลิตกระดาษตั้งแต่ขบวนการผลิตเปลือกไม้ด้วยสารเคมีที่มีขนาดใหญ่ไปจนกระทั่งถึงการเคลือบผิวไม้คุณภาพสูง

เราได้พัฒนาการปล่อยคอนเดนเสทด้วยนวัตกรรมใหม่สำหรับเครื่องอบไม้ซึ่งเพิ่มคุณภาพการผลิตสำหรับการเติบโตไปของธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญของเราทราบดีว่าขบวนการผลิตสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของสไปแร็กซ์ ซาร์โก เพื่อพัฒนาขบวนการผลิตกระดาษดังนี้ :

เพิ่มปริมาณการผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิม

ลดการใช้พลังงาน

การนำความร้อนกลับอย่างสูงสุด

ลดเวลาการผลิตและเพิ่มคุณภาพในขณะที่ลดเวลาในการซ่อมบำรุง

ลดค่าซ่อมบำรุง  

Paper production line

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

"Spirax Sarco was very professional and managed the whole process for the steam system while keeping me up to date with every single detail. We’re very pleased with the results."
Andy Bale, Engineering Manager at Smurfit Kappa View Case Study

PRODUCTS USED IN THE PULP & PAPER INDUSTRY

RELATED TO PULP & PAPER INDUSTRY