อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

สไปแร็กซ์ ซาร์โก มีผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลรวมถึงการผลิตน้ำผลไม้, การแพร่, การควบแน่น, การตกผลึก, การต้มน้ำเชื่อม และการอบแห้ง

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเรามีคำแนะนำพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำตาลดังนี้ :

การผลิตน้ำร้อน 

การนำคอนเดนเสทกลับ 

การนำความร้อนกลับ 

การควบคุมอัตราการไหลและแรงดัน 

การควบคุมอากาศ

Stack of sugar cubes

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

0 2055 0888

Talk to your local team

Contact us

We'll get back to you shortly

"We’re no longer limited by the capacity of the hot water tank, we can expand production to meet demand."
Alan James, Project Engineer at Tate & Lyle View Case Study

PRODUCTS USED IN THE SUGAR REFINING INDUSTRY

RELATED TO SUGAR REFINING INDUSTRY

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue