OSZCZĘDZANIE ENERGII

TWORZENIE ZRÓWNOWAŻONYCH ROZWIĄZAŃ

A finger goes to press a button on a thermostat. The temperature is 18 degrees celcius

CZY SYSTEM WYTWARZANIA PARY PRZEMYSŁOWEJ W PAŃSTWA ZAKŁADZIE JEST ENERGOOSZCZĘDNY?

Zakład działa bez zakłóceń oraz z najwyższą wydajnością, ale być może instalacja parowa nie jest całkowicie zgodna z założeniami dotyczącymi oszczędności energii? Rozwiązania Spirax Sarco ułatwią opracowanie zrównoważonych i przyszłościowych rozwiązań dla instalacji parowych. Instalacji, które zawsze będą działały bezpiecznie i wydajnie. 

 
Two office staff review statistics from savings from steam trap management

ZARZĄDZANIE STANEM INSTALACJI PAROWEJ

Przeprowadzenie audytu instalacji parowej ułatwi określenie możliwości modernizacji, które usprawnią efektywność procesu, zwiększą energooszczędność, a nawet poprawią wydajność.

To istotne argumenty przemawiające za przeprowadzeniem audytu instalacji parowej.

W ramach audytu instalacji parowej lokalny inżynier Spirax Sarco może współpracować z Państwa firmą podczas oceny wszystkich aspektów systemu — od kotłowni poprzez rozdział pary i zwracanie kondensatu — w celu określenia możliwości oszczędzania oraz odzyskiwania energii w ramach realizowanych procesów.

Nasz audyt instalacji parowej ułatwi zaplanowanie przyszłych inwestycji dzięki przedstawieniu obszarów, w których można uzyskać oczywiste korzyści i wprowadzić ulepszenia instalacji.


AUDYT INSTALACJI PAROWEJ UJAWNIA MOŻLIWOŚCI OSZCZĘDZANIA ENERGII W OŚRODKU ZDROWIA

KLIENT

Ośrodek zdrowia, Stany Zjednoczone

CEL

Opracowanie strategii minimalizacji zużycia energii

ROZWIĄZANIE

Przeprowadzenie audytu i znalezienie możliwości optymalizacji

WYNIKI

W ośrodku zdrowia określono możliwości znacznego obniżenia zużycia energii, a także usprawniono działanie kotła. 

Przeczytaj pełne studium przypadku

ZARZĄDZANIE ODWADNIACZAMI

ZARZĄDZANIE ODWADNIACZAMI

Prawidłowe napełnianie odwadniacza zapewnia efektywne usuwanie kondensatu i zwrócenie energii użytkowej do zbiornika zasilającego kocioł w celu ponownego wykorzystania.

Określ możliwości oszczędzania energii
TD62M

POMPY KONDENSATU

POMPY KONDENSATU

Wybór odpowiedniej pompy kondensatu pomoże w efektywnym i bezpiecznym usuwaniu kondensatu, ułatwiając jego przepływ do zbiornika wody zasilającej kocioł.

Zobacz dostępne urządzenia
Mechanical Pump

TERMO­KOMPRESORY

TERMO­KOMPRESORY

Zwracanie do obiegu pary o niskim ciśnieniu ułatwi ekonomiczną i opłacalną eksploatację dzięki jednemu, prostemu rozwiązaniu.

Zacznij oszczędzać energię już dziś
SJT Thermocompressor

PRZEGLĄDY ODWADNIACZY I ZARZĄDZANIE NIMI

Ocena procesów wykorzystujących parę oraz urządzeń w instalacji parowej zapewnia duże korzyści.

Przeprowadzenie przeglądu odwadniaczy może pozwolić na określenie możliwości odzyskania i ponownego użycia energii resztkowej oraz poprawę wydajności odwadniaczy.

Odwadniacze stanowiące podstawowy element instalacji parowej odgrywają istotną rolę w jej codziennej i prawidłowej eksploatacji.

Regularna konserwacja odwadniaczy ułatwi prawidłową eksploatację instalacji, zapewni precyzyjne sterowanie temperaturą, skuteczną wymianę ciepła i efektywne usuwanie kondensatu.

Wsparcie lokalnych inżynierów Spirax Sarco pomoże w osiągnięciu celu, jakim jest oszczędność energii.

Udzielą pomocy dotyczącej zarządzania odwadniaczami i monitorowania ich wydajności zgodnie z wymaganiami Państwa firmy.


BROWAR OSZCZĘDZA ENERGIĘ I WODĘ

KLIENT

Browar MillerCoors Brewery, Stany Zjednoczone

CEL

Sprawdzenie bieżących instalacji w celu oceny zużycia energii i wody oraz poprawy wydajności.

ROZWIĄZANIE

Przegląd odwadniaczy umożliwił określenie możliwości usuwania kondensatu w procesie ważenia.

WYNIKI

Browar oszczędza rocznie 5 369 274 galonów wody i 305 894 energii.

Przeczytaj pełne studium przypadku

POMOŻEMY PAŃSTWA FIRMIE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ

Czy przygotowują się Państwo na zrównoważoną przyszłość?

Czy chcą Państwo poznać możliwości obniżenia zużycia energii przez system wytwarzania pary przemysłowej?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie

POWIĄZANE Z Oszczędzanie energii