Akcesoria dla instalacji parowych

Masthead background

Jakość pary wodnej (duży stopień suchości, brak domieszki powietrza i innych gazow nieskraplających się) ma kluczowe znaczenie dla żywotności instalacji i efektywności pracy urządzeń w zakładzie. Dla umożliwienia bieżącej oceny pracy instalacji, należy w odpowiednich miejscach zainstalować manometry.

Przepływomierze elektromagnetyczne

Przepływomierz elektromagnetyczny (ELM) Spirax Sarco umożliwia dokładny pomiar i monitorowanie natężenia przepływu cieczy przewodzących prąd elektryczny, a także pomagając w zarządzaniu wykorzystaniem energii.

Komputery przepływu, przetworniki pomiarowe

Komputery przepływu Spirax Sarco umożliwiają dokładny pomiar masowego natężenia przepływu i energii pary, gazu i cieczy, aby zapewnić większy stopień kontroli nad układem parowym.

Przepływomierze stożkowe ILVA

Przepływomierze Gilflo i ILVA Spirax Sarco mierzą natężenie przepływu, wykorzystując zasadę zmiennego pola powierzchni, co pozwala na dokładny pomiar wraz ze wzrostem ciśnienia.

Przepływomierz zwężkowy

Przepływomierze zwężkowe Spirax Sarco to wytrzymałe, niezawodne i łatwe w instalacji rozwiązanie do pomiaru natężenia przepływu w układzie parowym.

Przepływomierze tarczkowe

Przepływomierze tarczkowe Spirax Sarco umożliwiają dokładny pomiar przepływu i skuteczne monitorowanie zużycia energii w celu zidentyfikowania potencjalnych okazji do oszczędności w układzie parowym.

Przepływomierze turbinowe

Przepływomierz turbinowy Spirax Sarco do układów pary, gazów i cieczy zapewnia dokładne pomiary w celu doskonałego zarządzania energią.

Przepływomierze ultradźwiękowe

Przepływomierze ultradźwiękowe Spirax Sarco można instalować i przenosić bez modyfikowania rurociągów, a także bez wyłączania całego układu parowego.

Przepływomierze wirowe

Przepływomierze wirowe Spirax Sarco umożliwiają pomiar natężenia przepływu w układach parowych i są łatwe do zainstalowania. Dzięki nim menedżerowie zakładów i operatorzy nogą osiągnąć cele stawiane w zakresie redukcji kosztów i ochrony środowiska.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie