Usługi

Instalacje parowe mogą nie znajdować się w centrum Twojego biznesu. Natomiast my koncentrujemy się właśnie na nich.

Spriax Sarco engineers inspecting equipment

Praktycznie zawsze od czasu do czasu musisz spojrzeć poza swoją organizację, aby znaleźć właściwe osoby i specjalistyczne kompetencje niezbędne do budowy nowego bloku parowego, rozbudowy dotychczasowej instalacji w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb, a nawet utrzymania szczytowej efektywności systemu. Właśnie dlatego warto skorzystać z potencjału naszych ekspertów i naszej obszernej bazy zasobów, aby ułatwić sobie życie. Nasze audyty instalacji parowych skupiają się na przykład na Twoich najważniejszych wymaganiach biznesowych — oszczędności energii, ochronie środowiska, bezpieczeństwie i zgodności z przepisami oraz wielu innych istotnych kwestiach. Począwszy od prostego badania odwadniaczy, a skończywszy na zarządzaniu projektem budowy całkowicie nowych zakładów, nasze doświadczone zespoły projektowe dostosują swoje usługi, aby zapewnić najlepszy zwrot z inwestycji w instalację parową. 

Nie staramy się narzucać Ci usług, których w rzeczywistości nie są potrzebne. Oferowane usługi są elastyczne i mogą zostać dostosowane do Twoich wymagań. Może to oznaczać zarówno jednorazowy projekt, jak i zatrudnienie ekspertów na stałe w celu wsparcia bieżącej eksploatacji dużego zakładu.  Oferujemy również całodobowy dostęp do pomocy technicznej oraz gwarantowane czasy odpowiedzi określane w umowach w sprawie poziomu świadczonych usług.  Korzystasz z lepszej ciągłości pracy zakładu, zmniejszenia zużycia energii oraz szybszego wdrażania projektów — zarówno nowych instalacji, jak i projektów zakładających wykorzystanie do maksimum dotychczasowej inwestycji w instalację parową.    Audyty instalacji parowych Zgodność z przepisami BHP Badania jakości pary Inspekcje odwadniaczy i zarządzanie odwadniaczami Kierowanie projektem Uzdatnianie wody Instalacja i odbiór Serwis i konserwacja Całodobowy dyżur Szkolenia.

Montaż i uruchomienie

Określenie właściwego wyposażenia dla danego układu ma kluczowe znaczenie, ale jeśli montaż i uruchomienie nie zostaną przeprowadzone w sposób dokładny, wydajność całej instalacji może okazać się niewystarczająca. Oferujemy pełne wsparcie po dotarciu sprzętu na miejsce, zapewniając szybki montaż i precyzyjne uruchomienie.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Po zainwestowaniu w nową instalację lub w program usprawnienia układu parowego w celu uzyskania jak najlepszej sprawności eksploatacyjnej dobrze jest utrzymać jego działanie. Często najbardziej opłacalnym sposobem jest zlecanie wykonania niektórych lub wszystkich prac konserwacyjnych w ramach umowy serwisowej.

Badanie jakości pary

Wyeliminowanie pary mokrej lub brudnej może obniżyć koszty energii, poprawić wydajność produkcji i jakość produktu, a także ograniczyć nakłady związane z konserwacją.

Audyty mające na celu optymalizację instalacji

Wybierz audyt układu parowego, aby porównać jego sprawność. Dostosujemy audyt do potrzeb klienta, od oceny samego pomieszczenia instalacji aż po cały układ parowy.

Kontrola i obsługa odwadniaczy

Kontrole obejmują szeroki zakres urządzeń, w tym odwadniacze, urządzenia zabezpieczające i pompy kondensatu. W ramach każdej kontroli najpierw mierzy się bieżącą sprawność układu, a następnie identyfikuje obszary wymagające poprawy oraz potencjalne oszczędności, które można uzyskać.