Efficiënt condenspotten-management

Efficiënt condenspottenmanagement

14/03/2024

Wat is efficiënt condenspottenmanagement?

Het implementeren van een doeltreffend plan voor het beheer van condenspotten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Verlaging van de koolstofuitstoot, verhoogde productie en energie- en kostenbesparing zijn allemaal voordelen die u kunt bereiken door een goed beheer. 

Maar waarom is efficiënt condenspottenmanagement zo belangrijk? Goedwerkende condenspotten zorgen ervoor dat condensaat doeltreffend kan worden verwijderd uit het stoomsysteem, dit betekent dat de procesefficiëntie kan worden geoptimaliseerd, apparatuur wordt beschermd en het condensaat kan worden hergebruikt. Allemaal factoren die bijdragen aan uw algemene veiligheids- en duurzaamheidsdoelstellingen. 

De belangrijkste voordelen van efficiënt condenspottenmanagement

1. Gezondheid en veiligheid

Zoals met alle nutsvoorzieningen in uw installatie, zoals warm water of elektriciteit, moet een stoomsysteem goed worden beheerd om een veilige werking te garanderen. Correct gekozen en goedwerkende condenspotten zorgen ervoor dat condensaat doeltreffend uit het systeem wordt verwijderd. Hierdoor worden mogelijk gevaarlijke situaties, zoals waterslagen en schade aan componenten, uitgesloten. 

2. Productiviteit en procesverbetering

Correct functionerende condenspotten zorgen ervoor dat de warmteoverdracht daar plaatsvindt waar het nodig is zodat processen efficiënt verlopen. Condensaat in de stoomtoevoer kan de werking van toepassingen beïnvloeden en problemen veroorzaken zoals langzame opstarttijden en slechte warmteoverdracht. Door het condensaat uit het systeem te verwijderen, kan de stoom zijn taak binnen het proces efficiënt en doeltreffend uitvoeren.

3. Duurzame energiebesparingen en minder koolstofemissies 

Condensaat bevat doorgaans ongeveer 25% van de bruikbare energie van de stoom waaruit het is ontstaan. Door dit terug te voeren naar de ketelvoedingstank kan alleen al aan energie duizenden euro’s per jaar worden bespaard en is er minder vers suppletiewater nodig, terwijl de behoefte aan chemicaliën voor de behandeling van suppletiewater tot een minimum wordt beperkt. 
Condensaat dat uit het stoomsysteem wordt verwijderd en naar de voedingstank wordt teruggevoerd, vermindert ook de behoefte aan ketelspui, die wordt gebruikt om de concentratie opgeloste vaste stoffen in de ketel te regelen. Dit vermindert dus het energieverlies van de ketel tijdens het spuien en draagt zo bij aan uw algemene duurzaamheidsdoelstellingen. 

4. Lagere kosten 

Door het ongewenste condensaat uit het systeem te verwijderen, is er minder kans op schade door zaken als waterslag en corrosie. Condenspotten verwijderen het condensaat wanneer het zich vormt, houden stoom van betere kwaliteit in het systeem en beschermen het leidingwerk en apparatuur tegen erosie, corrosie en waterslagen.

In de praktijk

De statistieken spreken voor zich. Neem dit voorbeeld van een olieraffinaderij waaraan we mee hebben gewerkt. Laten we het verhaal hieronder eens uit de doeken doen.

  • Hun belangrijkste doelstelling: Hun totale energiekosten en koolstofuitstoot verlagen en de veiligheid en productieprestaties verbeteren. 
  • Onze actie: Spirax Sarco voerde een uitgebreide condenspot- en energie-audit van de plant uit.
  • Problemen met condenspotten vastgesteld: 20% van de condenspotten op locatie waren defect, wat leidde tot aanzienlijke verliezen. 

Wat was onze actie ter plaatse?

Het gezamenlijke actieplan waartoe we besloten, was het vervangen van defecte condenspotten om de installatie te optimaliseren.

  • Energiebesparing na één jaar = 115.000 euro
  • Terugverdientijd = 1 jaar en 4 maanden. 

Heeft uw stoomsysteem een risico-analyse nodig?

Onze Condenspotten CheckTool zal aan de hand van 10 vragen de huidige toestand en risico van uw condenspotten inschatten als hoog, gemiddeld of laag. De test duurt slechts enkele minuten, maar levert u achteraf waardevolle informatie op. Na het invullen van de vragenlijst krijgt u een e-mail met het resultaat en advies.

Veel voorkomende oorzaken

Als u denkt aan de werking van uw stoomsysteem, zijn hieronder enkele veel voorkomende oorzaken die de prestaties van uw systeem negatief kunnen beïnvloeden:

  • Onregelmatige controle en/of opvolging;
  • De aanwezigheid van corrosie en bepaalde omgevingsfactoren;
  • Onjuiste dimensionering, apparatuur of installatie.

Als u zich zorgen maakt over een van deze veel voorkomende oorzaken, en u heeft deskundig advies nodig, boek dan vandaag nog een condenspottenaudit. Kies voor Spirax Sarco om u te ondersteunen bij het bereiken van verbeteringen op het gebied van veiligheid, efficiëntie en CO2-reductie in uw stoominstallatie.

Volg ons webinar op 30 mei 2024

Tijdens deze webinar komt u alles te weten over condenspotten: een goede werking, geblokkeerde of lekkende condenspotten en de impact op veiligheid, energieverbruik en onderhoud. Tenslotte geven we meer info over verschillende methodieken en het belang van frequente controles.
Gert Van Geyte Ik schrijf me in

Interessante artikels

Condenspotten-management

Of u nu de werking van uw condenspotten wilt controleren, of met ons wilt samenwerken om ervoor te zorgen dat uw processen probleemloos verlopen, ons condenspottenmanagement programma kan worden aangepast aan uw behoeften, en biedt een totaaloplossing.

Onderweg naar een groenere toekomst

Welke quick-wins kunt u vandaag implementeren om uw stoomsysteem te optimaliseren? Michael Hyde focust op een doeltreffend condenspottenmanagement.

Case study: Besparingen dankzij een goed condenspotten-management

Condenspottenaudit verbetert de werking van de installatie en bespaart energie in een olieraffinaderij.

Energiemanagement

Verhoog uw rendement en verlaag uw CO2 uitstoot. 

Condenspottenaudit

Controleer de werking van uw condenspotten, zodat uw stoominstallatie steeds correct en efficiënt blijft werken. 

Stoomsysteemoptimalisatie: energiebesparingen in een stoominstallatie

U kunt verschillende stappen ondernemen om uw stoomsysteem energiezuiniger te maken, zoals het recupereren van flash stoom. Deze - en meer - maatregelen bespreken we in dit artikel!

Webinar

30 mei 2024

Tijdens deze webinar komt u alles te weten over condenspotten: een goede werking, geblokkeerde of lekkende condenspotten en de impact op veiligheid, energieverbruik en onderhoud. Tenslotte geven we meer info over verschillende methodieken en het belang van frequente controles.

Ik schrijf me in

Condenspotten CheckTool

Aan de hand van 10 vragen kan u de huidige toestand en risico van uw condenspotten inschatten als hoog, gemiddeld of laag. De test duurt slechts enkele minuten, maar levert u achteraf waardevolle informatie op. Na het invullen van de vragenlijst krijgt u een e-mail met het resultaat en advies.

Doe de check

Het belang van condenspotten-management

Het goed onderhouden en frequent controleren van condenspotten is uitermate belangrijk. Ontdek daarom het belang van condenspottenmanagement.