Case study

Olieraffinaderij

Oil refinery

Bedrijf: olieraffinaderij

Condenspottencontroles worden best aan experten overgelaten

Code van goede praktijk leert dat onderhoud de sleutel is tot langdurige prestaties van machines.

Toch worden condenspotten vaak aan hun lot overgelaten, om of te falen of succesvol te zijn. Zonder een condenspot-onderhoudsprogramma ondervinden klanten gegarandeerd een hoog faalpercentage. Spirax Sarco helpt klanten om condenspot-onderhoudsprogramma’s te implementeren. Deze resulteren in het besparen van miljoenen euro’s in de loop der jaren.

Zo’n klant, een olieraffinaderij, had een continu hoog faalpercentage op een stevige condenspottenpopulatie van 4 790 condenspotten (62% tracers, 6% procescondenspotten en 32% leidingsontwateringen). De stoomverliezen werden als heel hoog ingeschat, en het management schakelde Spirax Sarco in om de kosten  te helpen drukken.

 

Meer dan alleen stoomverlies

Het duurde niet lang vooraleer Spirax Sarco symptomen opmerkte van een hoogst inefficiënt stoomsysteem. Condenspotten waren niet degelijk geïnstalleerd, er waren waterslagproblemen en het condensaatrecuperatiesysteem was beschadigd.

Een doortastende condenspottenaudit identificeerde 5 probleemgebieden:

 
  • Bevriezende zwavel
  • Waterslag
  • Verspilde spui
  • Ineffici├źntie van stoomturbine
  • Foutief ge├»nstalleerde en lekkende condenspotten

Betere resultaten dan het vooropgestelde doel

Probleem 1: Het Spirax Sarco team vond procescondenspotten die niet correct geïnstalleerd waren. Bijvoorbeeld: bij een dampterugwinningsunit van een zware olie cracker, waren de vlotter- en thermostatische condenspotten ondersteboven geïnstalleerd. Ze waren stoom aan het lekken. Een correcte installatie hiervan leidde tot jaarlijkse besparingen van €217 000.

Probleem 2: In een zwavellaadrek, was zwavel aan het bevriezen door de hoge tegendruk, problemen met vuil, en incorrect gedimensioneerde of geselecteerde condenspotten. Spirax Sarco raadde UIB30 omgekeerde emmercondenspotten aan om dit probleem op te lossen.

Probleem 3: Problemen met waterslag werden gevonden in de hoofdcondensaatunit bij de waterstofunit. Het Spirax Sarco team identificeerde een lekkende hogedrukcondenspot als de schuldige. Een ander gebied met mogelijke problemen met waterslag was een stoomleiding op 31 barg tussen de warmtekrachtkoppelingseenheid en 2 gebouwen, waar meer dan 40% van de condenspotten ofwel niet aanwezig waren ofwel koud stonden. Het team van Spirax Sarco raadde aan om de TD62LM thermodynamische condenspotten te installeren. Ook nieuwe afsluiters en filters met afblaaskraantjes waren nodig.

 

Probleem 4: Een beschadigde warmtewisselaar, voor het recupereren van spuiwarmte, dumpte spui in de riolering. Onze inspectie vond ook wat designfouten, die zorgden voor corrosie en waterslag. Het was zelfs zo dat de buitenste schaal van de warmtewisselaar reeds tekenen van schade vertoonde. Het team raadde aan om een nieuwe Spirax Sarco warmterecuperatie-unit te installeren. Eens geïnstalleerd, zal het ervoor zorgen dat het merendeel van de beschikbare energie in de spui herwonnen wordt, met een totale geschatte besparing van €830 000 per jaar.

 

Probleem 5: Inefficiënties van de stoomturbine zorgden ervoor dat het Spirax Sarco team een audit uitvoerde van de volledige site, van elke unit in werking. Het team stelde voor om elke naaldafsluiter te openen en condenspotten te installeren langsheen de turbinebehuizingen en inlaten. Zo blijven deze vrij van condensaat en wordt stoomverspilling vermeden. Het potentieel voor besparingen is net iets minder dan €140 000 per jaar. Spirax Sarco raadde ook aan om het condenspottenonderhoudsprogramma aan te vullen met een gedetailleerde audit naar stoomlekken, en naar lucht- en/of stikstoflekken. Dit heeft geleid tot een supplementaire potentiële jaarlijkse besparing van respectievelijk €150 000 en €425 000.

 

Actief condenspottenmanagement kan onze klanten miljoenen opleveren

Eens Spirax Sarco de enorme besparingsmogelijkheden kon aantonen met de condenspottenaudit, werden jaarlijkse controles standaardpraktijk. De voorgestelde oplossingen resulteerden in een jaarlijkse operationele kostenbesparing van indrukwekkende cijfers: €715 000 in 1 jaar tijd (2001) en op 5 jaar tijd €4,3 miljoen. Met het nieuwe condenpotmanagementprogramma in werking, is het faalpercentage gedaald van 5,5% in 2001 naar 1,5% 5 jaar later. Als er niks aan de condenspotten werd gedaan, voorspellen we dat het faalpercentage wellicht verdriedubbeld zou geweest zijn, tot 16,5% 5 jaar later. 

“Elk jaar auditeert Spirax Sarco al onze condenspotten met gebruik van infrarood en akoestische apparatuur, om de niet-werkende condenspotten te lokaliseren en het ermee gepaarde gaande energieverlies in te schatten,” vertelt de Operations Manager. “Gebaseerd op deze bevindingen, wordt elke geïdentificeerde condenspot ingepland voor onderhoud of vervanging. Het programma is nu reeds enkele jaren in werking en heeft geresulteerd in significante stoombesparingen in onze faciliteit.”

 

Ondanks het scepticisme van de klant, budgetbeperkingen en beperkte mankracht, heeft het Spirax Sarco team aangetoond wat het belang is van actief condenspottenmanagement. De klant is zelfs zodanig tevreden met de resultaten van het project, dat ze hun teams aangemoedigd hebben bijkomende stoomsysteeminefficiënties te identificeren.  Zo kunnen opportuniteiten gevonden worden die nog eens verschillende honderdduizenden euro’s aan besparingen kunnen opleveren.

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen