Looking for Spirax Sarco products and services?

Hvordan helsevesenet reagerer på klimakrisen

Spar bærekraftig damp for fremtiden

Climate emergency healthcare

10/08/2023

Hvis noen spurte deg om hvilke de største kildene for klimagassutslipp var, er det usannsynlig at verdens helsevesen ville stått høyt oppe på listen. Men det er faktisk ikke tilfelle. Da det er noe som er universelt nødvendig, har det en betydelig innvirkning på klimaet. 

"Helsevesenet utgjør mer enn 4,4 % av netto globalt klimautslipp. Hvis det var et land, ville det vært den femte største klima forurenseren på planeten."¹ 

Helsevesenet erkjenner også at klimaendringer er en viktig faktor når det gjelder folks helse, og ser på det som “...den største helsetrusselen verden har stått overfor dette århundret"². Når du tenker på innvirkningen COVID-19-epidemien hadde på verden, er det en helt utrolig uttalelse å komme med. 

Det å gjøre sykehus bærekraftige er ingen enkel oppgave 

Se for deg at noen kommer hjem til deg for å gjennomføre en energirevisjon. Resultatene viser at for å være bærekraftig, må du bytte ut sentralvarmekjelen som leverer varmtvann og sentralvarme. Du burde også kvitte deg med kjøleskapet, vaskemaskinen, tørketrommelen og oppvaskmaskinen, og erstatte dem med nye som er mer energieffektive. Det er på tide å kvitte seg med komfyren også, og den koketoppen må også oppgraderes. Og det må gjøres nå, med en eneste gang. 

Har du råd til å gjøre alt dette på en gang? Det er ganske usannsynlig at du har det. Likevel er dette et dilemmaet sykehus og helsevesenet står overfor når de sliter med å finne gode og raske løsninger for å bli mer bærekraftige. For mange, spesielt større sykehus med mer enn 300 hundre senger, har allerede damp vært en viktig del av deres daglige tilværelse i mange tiår. Det har gitt dem varmeenergi til en rekke viktige oppgaver, og de er fullstendig avhengige av den til å få utført disse oppgavene. 

Vanligvis hentes dampen fra en sentral kjel, damp er den mest energieffektive måten å varme opp store bygninger på, ofte store bygg med flere etasjer. Det sørger også for at varmtvann er tilgjengelig for ethvert behov og spiller en kritisk rolle i steriliseringen av livsviktig medisinsk utstyr. Og for øyeblikket er det mest sannsynlig drevet av naturgass (noen ganger fyringsolje for nødstilfeller), et fossilt brensel som anses som en av de største bidragsyterne til klimagassutslipp. 

Dampens innvirkning på helsevesenet gjelder ikke bare på sykehusene. Den farmasøytiske industrien avhenger av den for å sikre at medisinene, vaksinene, tablettene og kremene er av den beste, tryggeste og mest effektive kvaliteten. 

Bare forestill deg de kolossale utgiftene og alle avbruddene som vill vært involvert i å fjerne denne infrastrukturen for å erstatte den med noe annet. Ha i tankene at dette kan innebære stenging av anlegget/fabrikken i mange måneder mens arbeidet utføres. Ingen pasientbehandling, ingen flere operasjoner og ingen kritisk medisinsk hjelp. Det er helt utenkelig; men det behøver heller ikke ende opp slik 

Hvorfor bærekraftig damp har en lys fremtid innen helsevesenet 

Problemet er ikke dampen i seg selv, men det er måten den genereres på og hvor godt den utnyttes i det komplekse systemet den betjener. Det er ikke noe nytt. Spirax Sarco har hjulpet helseinstitusjoner med å forbedre effektiviteten på dampsystemer i lang tid nå og kan vise til betydelige besparelser, både når det gjelder energi og kostnader. Å holde et komplekst dampsystem i effektiv drift er noe alle helseinstitusjoner kontinuerlig fokuserer på. Å maksimere det du allerede har i stedet for å sløse med det som ikke er blir fult utnyttet er et sentralt fokuspunkt. En varmeveksler kan for eksempel fange opp overflødig damp og bruke den til å varme opp vann til en temperatur på 80°C, for å varme opp andre deler av bygningen. 

Å gjøre kraften som genererer dampen mer miljøvennlig er også selvfølgelig et viktig skritt i riktig retning. Den vanligste metoden her er ofte å gå over fra gassfyrt til elektrisk, enten det er med en ny kjel når det eksisterende utstyret er utslitt (husk at kjeler og damputstyr kan ha en brukslevetid på i overkant av 40 år), eller ved utbytting av brenneren i selve sentralvarmekjelen. Elektrisitetsproduksjonen i seg selv har endret seg raskt til å være mer avhengig av fornybare kilder, men på kort sikt vil bruken av elektrisitet føre til høyere driftskostnader enn gass. Dette hindrer ikke organisasjoner fra å handle nå, med Storbritannias nasjonale helsevesen som nylig forhandlet frem en ny energiforsyningsavtale for å sikre 100 % fornybar elektrisitet til hele bygningsporteføljen deres. Ved å fremskaffe fornybar strøm kan de også fjerne scope 2-utslippene knyttet til strømforbruket sitt. 

Hos Spirax Sarco har fokuset vårt på dette komplette systemet, helt fra fyrkjelen og gjennom hele komplekset, vært i stand til å gang på gang påvise at damp er en stor fordel for helsevesenets, og ikke en ulempe.  Når det gjelder viktige tjenester som sterilisering, har vi utviklet spesifikke rene dampgeneratorer som leverer den reneste dampen for å gjennomføre prosessen på en sikker og trygg måte, og minimerer behovet for å gjenta prosedyrene. 

En annen viktig del av det å gå over til bærekraftig damp er å samle inn data for å kunne ta mer informerte avgjørelser. Sykehus behøver å, og vil gjerne, bli smartere, og digitalisering er allment akseptert som nøkkelen til nå dette målet. Det er nøkkelen til å gi et klarere bilde av det nåværende scenariet, skape en levedyktig vei fremover mot en bærekraftig fremtid og som en bekreftelse på at alt faktisk fungerer slik som det bør gjøre.    

Kravene til fremtidens sykehus er mangfoldige. Damp har en viktig rolle å spille i å bidra til at disse kritiske infrastrukturene i samfunnet fungerer så trygt, bærekraftig og effektivt som overhode mulig. 

1: Karliner, J., Slotterback, S., Boyd, R., et all.: Health Care’s Climate Footprint: How the Health Sector contributes to the Global Climate Crisis and Opportunities for Action, 2019
2: Health Care Without Harm: Global Road Map for Health Care Decarbonization, April 2021 

Related Content