การประหยัดพลังงาน

​เคล็ดลับสำคัญในการประหยัดพลังงานของเรา

การปรับใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อบ่งชี้ ตรวจสอบติดตาม และปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงานอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการดำเนินการ เราทำงานร่วมกับทีมจัดการพลังงานของคุณเพื่อรับรองว่าคุณได้ใช้วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการใช้พลังงานและปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานในทุกด้าน เพื่อเป้าหมายคือ การถ่ายทอดวิธีการจัดการด้านพลังงานความร้อนที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เคล็ดลับสำคัญของเรา

เคล็ดลับสำคัญของเรา:

  • การผลิตไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดการพลังงาน
  • ควบคุมพลังงาน
  • ทำให้เห็นภาพของการใช้พลังงาน
  • นำพลังงานกลับคืนและถ่ายเทพลังงาน

1. การผลิตไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ

การแน่ใจว่ากระบวนการและการใช้งานของคุณได้รับการปรับเพื่อจ่ายไอน้ำที่จำเป็นในเวลาที่ต้องการด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด เป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็น โดยเริ่มต้นที่ห้องหม้อไอน้ำ.

2. จัดการพลังงาน

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงานโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอน้ำนั้นสะอาด แห้ง และได้รับการปรับสภาพสำหรับการใช้งานในกระบวนการของคุณ ในทุกจุดที่มีพลังงานกลับมา ในรูปของน้ำคอนเดนเสทไปยังห้องหม้อไอน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.

3. ควบคุมพลังงาน

การควบคุมไอน้ำอย่างรอบคอบจะทำให้คุณสามารถส่งผ่านพลังงานได้อย่างปลอดภัย แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ในรูปของน้ำคอนเดนเสทไปยังห้องหม้อไอน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.

4. ทำให้เห็นภาพของการใช้พลังงาน

การวัดที่ถูกต้องแม่นยำจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการบ่งชี้และผลักดันการลงทุนสำหรับแผนการปรับปรุงที่จำเป็น พร้อมระบุระยะเวลาคืนทุน.

5. นำพลังงานกลับคืนและถ่ายเทพลังงาน

การนำพลังงานกลับคืนและการถ่ายเทพลังงานความร้อนที่มีประสิทธิภาพจากกระบวนการและการใช้งานต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ ทำให้แน่ใจว่าระบบของคุณใช้ทุกโอกาสที่เป็นไปได้ในการประหยัดพลังงาน.

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

0 2055 0888

Talk to your local team

Contact us

We'll get back to you shortly

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue