Najważniejsze porady dotyczące oszczędzania energii

NASZE NAJWAŻNIEJSZE PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Wdrażanie efektywnych procesów w celu identyfikacji, monitoringu i zmniejszenia zużycia energii w zakładzie może być skomplikowane i czasochłonne. Aby zapewnić stosowanie sprawdzonego podejścia do zmniejszania zużycia energii i polepszania efektywności energetycznej w zakresie wszystkich jej aspektów, współpracujemy z zespołem ds. zarządzania energią w Twoim zakładzie. Naszym celem jest dostarczanie trwałych i wymiernych rozwiązań w zakresie energii cieplnej, które umożliwią zmniejszenie zużycia paliwa i będą zgodne z ciągle zmieniającymi się wymogami prawnymi.

Nasze najważniejsze porady

  • Efektywna produkcja pary
  • Zarządzaj energią
  • Kontroluj energię
  • Wizualizuj zużycie energii
  • Odzyskuj i przekazuj energię

1. Efektywna produkcja pary

Dopilnowanie, by para wodna była dostarczana w odpowiedniej ilości i po jak najniższym koszcie, zgodnie z wymaganiami  procesów i aplikacje w Twoim zakładzie, unikając niepotrzebnego zużycia paliwa. Proces ten rozpoczyna się w kotłowni.

2. Zarządzaj energią

Możesz zoptymalizować zużycie energii, zapewniając czystość i suchość pary przeznaczonej do wykorzystania w procesach wymiany ciepła. Tam, gdzie to możliwe, w celu poprawy efektywności zapewniaj powrót energii do kotłowni w formie gorącego kondensatu.

3. Kontroluj energię

Staranna regulacja pary w celu zapewnienia bezpiecznego, dokładnego i wydajnego dostarczania do kotłowni energii w formie gorącego kondensatu w celu poprawy efektywności.

4. Wizualizuj zużycie energii

Dokładny pomiar umożliwia gromadzenie twardych danych w celu identyfikacji i wprowadzenia niezbędnych ulepszeń w zakresie inwestycji, a także obliczenia wskaźnika opłacalności energetycznej tej inwestycji.

5. Odzyskuj i przekazuj energię

Skuteczne odzyskiwanie i przekazywanie energii cieplnej pochodzącej z różnych procesów i zastosowań pomaga zminimalizować straty, umożliwiając wykorzystywanie przez system w Twoim zakładzie wszystkich dostępnych możliwości oszczędności cieplnej.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie