Najważniejsze porady dotyczące oszczędzania energii

NASZE NAJWAŻNIEJSZE PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Wdrażanie efektywnych procesów w celu identyfikacji, monitoringu i zmniejszenia zużycia energii w zakładzie może być skomplikowane i czasochłonne. Aby zapewnić stosowanie sprawdzonego podejścia do zmniejszania zużycia energii i polepszania efektywności energetycznej w zakresie wszystkich jej aspektów, współpracujemy z zespołem ds. zarządzania energią w Twoim zakładzie. Naszym celem jest dostarczanie trwałych i wymiernych rozwiązań w zakresie energii cieplnej, które umożliwią zmniejszenie zużycia paliwa i będą zgodne z ciągle zmieniającymi się wymogami prawnymi.

Nasze najważniejsze porady

  • Efektywna produkcja pary
  • Zarządzaj energią
  • Kontroluj energię
  • Wizualizuj zużycie energii
  • Odzyskuj i przekazuj energię

1. Efektywna produkcja pary

Dopilnowanie, by para wodna była dostarczana w odpowiedniej ilości i po jak najniższym koszcie, zgodnie z wymaganiami  procesów i aplikacje w Twoim zakładzie, unikając niepotrzebnego zużycia paliwa. Proces ten rozpoczyna się w kotłowni.

2. Zarządzaj energią

Możesz zoptymalizować zużycie energii, zapewniając czystość i suchość pary przeznaczonej do wykorzystania w procesach wymiany ciepła. Tam, gdzie to możliwe, w celu poprawy efektywności zapewniaj powrót energii do kotłowni w formie gorącego kondensatu.

3. Kontroluj energię

Staranna regulacja pary w celu zapewnienia bezpiecznego, dokładnego i wydajnego dostarczania do kotłowni energii w formie gorącego kondensatu w celu poprawy efektywności.

4. Wizualizuj zużycie energii

Dokładny pomiar umożliwia gromadzenie twardych danych w celu identyfikacji i wprowadzenia niezbędnych ulepszeń w zakresie inwestycji, a także obliczenia wskaźnika opłacalności energetycznej tej inwestycji.

5. Odzyskuj i przekazuj energię

Skuteczne odzyskiwanie i przekazywanie energii cieplnej pochodzącej z różnych procesów i zastosowań pomaga zminimalizować straty, umożliwiając wykorzystywanie przez system w Twoim zakładzie wszystkich dostępnych możliwości oszczędności cieplnej.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie

+48 22 853 35 88

Skontaktuj się z nami od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00

Wyślij nam wiadomość

Wkrótce odpowiemy

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue