Kompaktowe węzły cieplne

Masthead background

Korzyści

Multiple arrows icon

Rozwiązania dostosowane do różnorodnych zastosowań

Light bulb icon

Oszczędność energii

Clock icon

Szybka i łatwa instalacja

Przegląd

Kompaktowy węzeł cieplny para-woda przeznaczony jest do produkcji gorącej wody dla celów grzewczych technologicznych.
Czynnikiem grzewczym jest para wodna, pochodząca na ogół z lokalnej kotłowni parowej. 

Para ze źródła doprowadzana jest poprzez odwodniony rurociąg do zaworu odcinającego z dławnicą mieszkową i poprzez filtr siatkowy do zaworu regulacyjnego z siłownikiem pneumatycznym bądź elektrycznym. Para następnie kierowana jest do wymiennika, gdzie oddaje ciepło kondensacji do obiegu wtórnego. W zależności od potrzeb konkretnego rozwiązania, może być zastosowany wymiennik płaszczowo-rurkowy, płaszczowo-płytowy lub płytowy. 

Kondensat z wymiennika poprzez filtr siatkowy, kierowany jest do zespołu odwadniającego skąd odprowadzany jest do zlewni kondensatu. Zamiast tradycyjnego odwadniacza może być zastosowany odwadniacz pompujący (aktywne odwadnianie wymiennika), co pozwala na odprowadzenie kondensatu do instalacji ciśnieniowych lub przy podniesieniu rurociągu kondensatu, a także zapewnia poprawną pracę węzła przy różnych warunkach obciążenia cieplnego.

Każdy węzeł wyposażony jest w przynajmniej jeden obwód regulacji temperatury składający się ze wspomnianego zaworu regulacyjnego, regulatora elektronicznego PID oraz czujnika temperatury, np. PT100.

Opcją wyposażenia węzła jest układ zabezpieczający przed przegrzaniem, niezależny od obwodu regulacji (czujnik lub ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, automatyczny zawór odcinający).

Węzeł ma formę urządzenia kompaktowego. Wszystkie elementy zamontowane są na przestrzennej ramie z profili zamkniętych, łącznie z szafką na konsoli wsporczej. Węzeł jest w pełni okablowany elektrycznie.

BROSZURY ULOTKI

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
EVC Exhaust Vapour Condenser English SB-P222-06 Pobierz PDF
SIMS Software Optimise and maintain steam system performance English SB-S61-01 Pobierz PDF
Spirax EasiHeat DHW Incorporating S.I.M.S Technology English SB-P481-06 Pobierz PDF
Spirax EasiHeat HTG Incorporating S.I.M.S technology English SB-P481-05 Pobierz PDF
Spirax FREME Flash Recovery Energy Management Equipment English SB-P477-02 Pobierz PDF
Steam heat exchange solutions English SB-GCH-31 Pobierz PDF
Turflow heat exchangers - high efficiency heat transfer solution English SB-P222-04 Pobierz PDF

KARTY KATALOGOWE

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
EVC (Exhaust Vapour Condenser), EVC Food+ Turflow Type Heat Exchanger English TI-P222-02 Pobierz PDF
EVC Turflow Wymiennik ciepła - skraplacz oparów Polish TI-P222-02 Pobierz PDF
VEP and VES, VEP and VES Food+ Turflow Heat Exchangers English TI-P222-03 Pobierz PDF
Turflow Lite Heat Exchangers English TI-P222-08 Pobierz PDF
Spirax FREME Flash Recovery Energy Management Equipment English TI-P477-03 Pobierz PDF
Spirax EasiHeat HTG (Condensate Control) EN Heating System Compact Heat Transfer Solution English TI-P481-01 Pobierz PDF
Spirax EasiHeat DHW EN Potable and Process Water Heating System Compact Heat Transfer Solution English TI-P481-02 Pobierz PDF
Spirax EasiHeat HTG (Steam Side Control) EN Heating System Compact Heat Transfer Solution English TI-P481-11 Pobierz PDF
Universal Control Panel with SIMS Technology English TI-P481-12 Pobierz PDF

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
VEP and VES, VEP and VES Food+ Turflow Heat Exchangers English IM-P222-05 Pobierz PDF
TURFLOW VEP i VES Wymienniki ciepła Polish IM-P222-05 Pobierz PDF
Turflow Lite heat exchanger English IM-P222-09 Pobierz PDF
Spirax FREME Flash Recovery Energy Managment Equipment English IM-P477-04 Pobierz PDF
Spirax EasiHeat HTG Heating System Compact Heat Transfer Solution English IM-P481-03 Pobierz PDF
Spirax EasiHeat DHW Potable and Process Water Heating Compact Heat Transfer Solution English IM-P481-04 Pobierz PDF
Universal Control Panel incorporating SIMS TM technology DHW English IM-P481-13 Pobierz PDF
Universal control panel incorporating SIMS TM technology HTG English IM-P481-18 Pobierz PDF
EasiHeat Mechanical Installation and Commissioning Instructions English IM-S27-05 Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie