Odgazowywacze Termiczne

Masthead background

Korzyści

Flame icon

Poprawa sprawności kotła

Spanner icon

Skrócenie czasu konserwacji

Light bulb icon

Oszczędność energii

Przegląd

Odgazowywacze termiczne niskociśnieniowe, w których proces odgazowania prowadzony jest w temperaturze ok. 105°C, co gwarantuje zawartość tlenu i dwutlenku węgla na poziomie bezpiecznym dla elementów stalowych kotła oraz instalacji pary i kondensatu.

Odgazowywacze termiczne bezciśnieniowe (temperatura odgazowania ok. 95°C), z wiązaniem resztkowego tlenu przez dozowanie środka chemicznego (rozwiązanie dla kotłowni małej wydajności).

Odgazowywacze termiczne ciśnieniowe, przeznaczone dla instalacji z zamkniętym zwrotem kondensatu (bez rozprężania kondensatu do ciśnienia atmosferycznego).

Dla wytwornic pary przeznaczone są moduły przygotowania wody zasilającej o konstrukcji uwzględniającej specyfikę pracy wytwornic pary inną, niż kotłów parowych.

Proponowane stacje mają budowę modułową, co oznacza, że na miejsce przeznaczenia dostarczane są w sprefabrykowanych podzespołach.

Przykłądowe podzespoły stacji:

zlewnia kondensatu wyposażona w zbiornik buforowy z króćcami, układ ciągłej regulacji poziomu i uzupełniania wody ze stacji uzdatniania oraz zespół pompowy z bezstopniową regulacją wydajności;
zespół podgrzewu wstępnego wyposażony w wymiennik ciepła, pozycjonowany zawór regulacyjny z siłownikiem pneumatycznym i osprzęt pomocniczy;
zespół rozdzielacza wyposażony w zawory odcinające, odwodnienie i manometr;
zespół odgazowywacza termicznego i zbiornika wody zasilającej zawierający obwód regulacji poziomu (współpracujący z układem pompowym modułu zlewni kondensatu), układ regulacji ciśnienia nad lustrem, zawór bezpieczeństwa oraz osprzęt pomocniczy taki jak: odpowietrzniki automatyczne, manometry, poziomowskaz itp.

Boilerhouse feedtank

BROSZURY ULOTKI

Dokument

Boiler feedtank systems

Język

English

Numer referencyjny

SB-P401-01

Pobierz

Pobierz PDF

KARTY KATALOGOWE

Dokument

Probe Clearance Test Instructions for use of Checking Wires

Język

English

Numer referencyjny

TI-P402-75

Pobierz

Pobierz PDF

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Dokument

Feedtanks

Język

English

Numer referencyjny

IM-P401-31

Pobierz

Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie