Stoompluimen

verliespost naar de wolken of energetische opportuniteit?

Stoompluim in de industrie

Stoompluimen kunnen ontstaan op verschillende plaatsen in uw stoomsysteem. Vaak zijn deze onvermijdelijk. Maar wilt dit dan zeggen dat we deze stoom aan de wolken moeten ‘voeden’, en dus energie (en geld) de lucht in laten vliegen?

Daarop antwoorden wij volmondig: neen.

Want stoompluimen bevatten nog zo veel energie. En energie is op de dag van vandaag zo kostbaar. Dus laten we eens bekijken hoe we energie uit stoompluimen kunnen recupereren.

U kunt verschillende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat energie niet zomaar verdwijnt via stoompluimen. In eerste instantie moet geprobeerd worden om de stoompluim te minimaliseren. Ga na waar de stoompluim ontstaat en bekijk of hier optimalisaties mogelijk zijn. Zijn er bijvoorbeeld defecte condenspotten? Maak het uw eerste prioriteit om deze te vervangen. Is uw stoompluim tot het minimum gereduceerd of helemaal verdwenen, hebt u al heel wat bespaard. Indien er nog een reststoompluim aanwezig is, blijft echter energie verloren gaan. Daarom is het raadzaam te bekijken of deze energie kan hergebruikt worden. De ene energie is al eenvoudiger te recupereren dan de andere. 

Veel hangt af van de herkomst van de stoompluim. Door welk proces komt de pluim tot stand? Het ene proces leent zich al beter tot hergebruik van de stoompluim dan het andere. Met een stoompluim afkomstig uit de afblaas van een veiligheidsklep bijvoorbeeld kan u energetisch weinig doen. Is deze afkomstig als ‘afvalproduct’ uit een oververhit hogedrukstoomnet, gaat het om verzamelde condensaten in een atmosferische tank, of ketelspui uit een ketel op hoge druk? Dan wordt het al interessanter om de energie te recupereren. Vervolgens heeft de druk van het proces een sterke invloed op het hergebruik. Hoe hoger de druk, des te hoger de temperatuur en dus de energie-inhoud. 

Voor elke stoompluim die u wenst te hergebruiken, dient u uiteraard een gebruiker te vinden. Bij het zoeken naar een gepaste gebruiker, is het belangrijk de variabiliteit van de stoompluim in gedachten te houden. Zo moet het proces kunnen omgaan met eventueel verminderingen of overschotten aan stoompluimwarmte. 

Over het algemeen kunnen we 2 grote posten definiëren waaruit stoompluimen kunnen ontstaan – en dus waar energie gerecupereerd kan worden.

Recuperatie uit condensaat

Één van de plaatsen waar ‘afvalstoom’ ontstaat is aan de uitlaat van condenspotten. Deze stoom kan geloosd worden onder de vorm van stoompluimen, of u kunt ervoor kiezen deze te hergebruiken. Hiervoor moet het condensaat opgesplitst worden in flash stoom en water. Dit kan gebeuren in een condensaatrecuperatietank: het condensaat wordt op atmosferische druk gebracht, en bijgevolg wordt de flash stoom afgescheiden. Deze stoom op atmosferische druk kan door een warmtewisselaar of flash condensor passeren om proceswater voor te verwarmen. Op deze manier kan u extra warmte uit de pluim halen.

Indien de gebruiker eerder nood heeft aan stoom op hogere temperatuur/druk, kan gebruik gemaakt worden van een flash vessel: een groot vat op druk, waarin de scheiding gebeurt tussen flash stoom en resterend condensaat. De geproduceerde flash stoom op druk heeft een hoge energie-inhoud, welke afgegeven kan worden aan de gebruiker. Een voorbeeld hiervan is een luchtbatterij die in uw productiehal hangt. Deze maakt maar al te graag gebruik van de ‘afvalstoom’ van uw processen in de hal, om de hal zelf mee te verwarmen. Voeg er enkele regelcomponenten aan toe, en we zorgen ervoor dat u zowel in de zomer als in de winter een prima efficiënt werkend systeem hebt!

Bovenstaande systemen zorgen ervoor dat het merendeel van de energie uit de stoompluim gehaald wordt, echter blijft er soms nog een reststuk energie – en dus stoompluim – de lucht in vliegen. Indien u een volledige recuperatie van uw stoompluim wilt, biedt onze FREME unit het antwoord. Hierbij wordt geen flash stoom meer naar buiten toe geventileerd, wat goed is voor uw groene bedrijfsimago en zorgt voor optimale energiebenutting. De gerecupereerde energie wordt bijvoorbeeld gebruikt om het voedingswater in uw ketelhuis mee voor te verwarmen. U verlaagt uw energiefactuur op drastische wijze, de CO²-emissies worden verminderd, uw stoomketel wordt efficiënter en u dient minder te spuien. 

Recuperatie uit spui

Een tweede plek waar stoompluimen vaak ontstaan is bij het spuien van de stoomketel. Geleidbaarheidsspui (TDS) is noodzakelijk om indikking van zouten in de stoomketel in de hand te houden. Hierbij moet noodzakelijk een deel van het ingedikte water afgevoerd worden. Het water in de stoomketel was reeds tot een hoge temperatuur opgewarmd, waardoor er onvermijdelijk flashstoom ontstaat bij het afspuien ervan naar een lagere druk. Net zoals bij de recuperatie uit condensaat, kan deze flashstoom losgelaten worden in de atmosfeer als stoompluim, of kan deze hergebruikt worden voor nuttige processen. Spirax Sarco kan een spui-recovery-systeem voor u uitdenken, dat in losse componenten of als skid wordt geleverd en plug & play wordt geïnstalleerd. Met dit systeem haalt u dus ook uit uw ‘afvalwater’ nog energie!

 
We stellen graag de vraag uit de titel opnieuw: ‘Stoompluimen: verliespost naar de wolken of energetische opportuniteit?’. Hopelijk bent u – net als ons – overtuigd dat stoompluimen wel degelijk een energetische opportuniteit bieden. We helpen u graag te bekijken hoe u een zo efficiënt mogelijk systeem opzet om aan energierecuperatie te doen, én wat de bijhorende terugverdientijd is. Want investeringen in energierecuperatie verdienen zich met de huidige energieprijzen in no-time terug.