Audit en calibratie veiligheidskleppen

Spriax Sarco valve in use

WAT KAN HET VOOR U BETEKENEN?

Hand shake

Ondersteuning door experten

Engineer in hard hat icon

Bescherming van uw personeel

Drip

Bescherming van uw ketel en stoomsysteem

Veiligheidsklep SV60 in stoominstallatie

WAT HOUDT HET IN?

Veiligheidskleppen zijn essentieel als bescherming tegen overdruk en het voorkomen van:

 • ongevallen met letsels;
 • beschadiging van apparatuur en machines;
 • productiestilstand;
 • omgevingsschade (geluid, warmte).

Audit veiligheidskleppen

 • Bent u zeker dat al uw veiligheidskleppen correct zijn opgesteld?
 • Heeft de veiligheidsklep voldoende afvoercapaciteit als beveiliging van de installatie?
 • Werd de afblaasleidingdiameter bepaald rekening houdende met de lengte en het traject van de afblaasleiding?
 • Is er een condensafvoer voorzien zodat de zitting van de veiligheidsklep droog blijft?
 • Zijn er op mogelijke lage punten van de afblaasleiding condensafvoerpunten voorzien, die verstopt zijn?
 • Wordt de afblaas naar een veilige plaats geleid?
 • Is de opstelling en montage correct uitgevoerd?
 • Lekt de veiligheidsklep?

Afstellen veiligheidskleppen

Spirax Sarco kan uw veiligheidsklep (her)afstellen in eigen atelier.

Welke dienstverlening krijgt u?

Een gedetailleerde analyse van al uw veiligheidskleppen

Identificatie van veiligheidskleppen.
Identificatie van te beveiligen regeltoestellen.
Vaststelling van de toegestane druk & werkingsparameters.
Inspectie op geschiktheid voor de toepassing.
Analyse van de correcte installatie en montage.
Indicatieve diameterberekening van de afblaasleidingen.
Controle condensaatafvoer van zitting veiligheidsklep.
Controle condensaatafvoer van afblaasleiding.
Identificatie van kritische punten in uw stoomsysteem.
Uitgebreid rapport met specifieke actiepunten.

Rapportering

Een complete inventaris van alle veiligheidskleppen met inbegrip van werkingscondities per systeem:
» fabrikant
» type
» aansluitingen & standaard
» locatie en detailomschrijving
» status werking
» eventuele aanwezigheid van lekkage
Oplijsting van de gevaren, fouten en verbeterpunten, met daaraan gekoppeld een risico indicator.
Opsomming van actiepunten in volgorde van belangrijkheid.
Eventuele vergelijking met voorgaande analyses om terugkerende probleemsituaties te identificeren.

Opmerking: deze audit vervangt geenszins de periodieke controles en/of certificaten van een erkend organisme.

Afstelling veiligheidskleppen

Afstelling met certificaat bij levering van nieuwe veiligheidskleppen.
Afstelling met certificaat bij herkeuring veiligheidskleppen.
Inwendige controle van toestand veiligheidskleppen.

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen