Energieverlies zit in een klein hoekje

Engineer carrying out audit

Wat hebben deze twee met elkaar gemeenschappelijk?

Wat hebben een autoband en een condenspot gemeenschappelijk?

In deze tijd van dure energie en klimaatproblemen, is zowat iedereen op zoek naar besparingen. Maar waar te beginnen? Waar in onze installatie liggen besparingsmogelijkheden op het gebied van energie? Zoek het niet te ver, een groot deel van de mogelijkheden is laaghangend fruit; Ze leveren flinke besparingen op met maar heel weinig investering.

Het is eigenlijk heel eenvoudig. In de banden van je auto zit een ventiel. Dit ventiel zorgt ervoor dat de lucht in je band, ook in je band blijft. Werkt dit ventiel niet, of niet goed, dan sta je langs de kant met een lege band. In nieuwere auto’s hebben we systemen die in de gaten houden of je band nog voldoende lucht bevat, maar vroeger moest je regelmatig de spanning in je band controleren om te zien of je band niet lek was, of je ventiel kapot.

Duidelijk genoeg. Maar wist u dat uw stoomsysteem ook “ventielen” heeft? Die heten condenspotten en blijken best vaak lek. Daarmee loopt het stoomsysteem niet leeg, maar het energieverlies - en dus geldverlies - is aanzienlijk! Om dit te voorkomen is regelmatige controle nodig, dit kan handmatig of geautomatiseerd. Zowel de controle als de reparatie zijn eenvoudig en goedkoop. Condenspottencontrole gebeurt steeds in een werkende installatie. Indien het systeem goed is opgezet, hoeft de reparatie zelfs ook geen downtime te geven. Is het systeem niet goed opgezet, is dit vaak eenvoudig en goedkoop aan te passen tijdens een stop. 

Wat het meest opvalt in dit verhaal is dat deze kleine apparaten meestal niet direct de aandacht trekken. Nochtans zijn ze de moeite waard om op te focussen.

Gebruik van stoom geeft water, we noemen dit condensaat. Condensaat verwijderen we liefst uit het systeem, want het geeft allerlei mogelijke problemen en schade. Stoom willen we in het systeem houden; zeker niet de atmosfeer in blazen waar niemand er wat aan heeft. Condenspotten zorgen ervoor dat de stoom in het systeem blijft en het condensaat afgevoerd wordt. Uiteraard kost stoom maken geld. Dit kostenplaatje wordt bepaald door het gebruikte water, de waterbehandeling om de ketel in orde te houden en de energiebron die gebruikt wordt om het voedingswater in stoom te veranderen. Dit laatste is meestal (aard)gas. Elke ton aangemaakte stoom kost aardgas. Verspilling van stoom is dus gelijk te stellen aan verspilling van aardgas. Zo kosten lekkende condenspotten, indirect, aardig wat aardgas. En ze geven ook nog eens onnodig CO2 in de atmosfeer.

We illustreren dit door middel van een simpel voorbeeld, een reëel voorbeeld bij een niet nader te noemen bedrijf.

Het bedrijf heeft een kleine 500 condenspotten, waarvan ongeveer de helft in gebruik op het moment van meten. Er werden 231 condenspotten gemeten, waarvan 46 defect bleken. 46 kleine condenspotten ergens in een hoekje van het systeem….

Volgende berekening is gebaseerd op een 24/7 gebruik, waarbij één ton stoom € 30 kost (2022). Met de huidige gasprijzen (juli 2022) is dit zelfs een sterke onderschatting! 

  • Totaal berekende verlies aan stoom: 3794 ton / jaar
  • CO2 emissie die voorkomen kan worden: 597 ton / jaar
  • Totale kosten: € 113 829,45 / jaar
  • Investering om verlies te voorkomen (materiaal + vervanging): € 24 000
  • Terugverdientijd: 2,5 maanden

Uitgaande van de huidige gasprijzen, waarbij één ton stoom als snel € 60 kost, is het verlies al snel het dubbele, ruim € 227 000. De kosten van materiaal stijgen wel wat, maar niet met het tempo van het gas, waardoor de terugverdientijd mogelijk halveert.

Indien hier niets aan gedaan wordt zal het aantal defecte condenspotten ieder jaar toenoemen, en daarmee het verlies steeds vergroten. Het addertje onder het gras zit hem in het type kosten. Het verlies is niet direct zichtbaar op de balans, maar de actie om het te verhelpen wel. De verleiding om te investeren in zaken die direct winst op de balans laten zien, is altijd groot. Terwijl de winst daar vaak kleiner is. Daarnaast help je het milieu en het klimaat niet met passiviteit op het gebied van energiebesparing.

Het belang hiervan wordt aangetoond door de overheidsmaatregelen omtrent energiebesparing. Zo voerde de Nederlandse overheid de energiebesparingsplicht in. Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50 000 kWh elektriciteit of 25 000 m3 aardgas die aan bepaalde voorwaarden voldoen, moeten alle mogelijke energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd kleiner of gelijk aan 5 jaar hebben. Bovendien wil de overheid hierop strenger gaan handhaven, waardoor extra geld en middelen ter beschikking zullen komen. Ook in België focust de overheid door middel van de Energiebeleidsovereenkomst op het belang van energiebesparingen. Hierdoor kunnen (middel)grote energie-intensieve bedrijven een audit laten uitvoeren om hun energiebesparingspotentieel in kaart te brengen, waarna ze zich engageren om de economisch verantwoorde energiebesparende maatregelen uit te voeren.

 

Spirax Sarco is onder andere gericht op het vinden van mogelijkheden om energie te besparen. Met onze stoomkennis, verzameld sinds 1888, en onze ervaring in de hedendaagse industrie en fabrieken, is ons doel het creëren van duurzame meerwaarde voor alle belanghebbenden. Zo bouwen we mee aan een meer efficiënte, veilige en duurzame wereld in de stoom en thermische energie. 

Neem contact op voor meer informatie!