FAQ

Veelvoorkomende vragen

Training

Hoe schrijf ik me in voor een opleiding?

Inschrijven voor een opleiding kan via de website. Navigeer naar de pagina van de opleiding die u wilt volgen. Onderaan klikt u op ‘inschrijven’. Vervolledig het inschrijvingsformulier en dien dit in. U ontvangt binnen de 5 minuten een automatische bevestigingsmail.
Op het formulier is het niet mogelijk om u voor meerdere opleidingen, of meerdere personen tegelijk in te schrijven. Indien u meerdere personen wenst in te schrijven of meerdere opleidingen wenst te volgen, navigeer steeds naar de desbetreffende opleidingspagina en vervolledig het formulier opnieuw.

Kan ik – na inschrijving – mijn opleidingsdag veranderen?

Indien u van opleidingsdag wilt veranderen maar u heeft zich reeds ingeschreven, kunt u hiervoor contact opnemen met open.university@be.spiraxsarco.com. Dit is mogelijk tot één week voor aanvang van de opleiding en enkel op basis van beschikbaarheid op de nieuwe opleidingsdag.

Kan iemand anders in mijn plaats deelnemen?

Indien u niet kunt deelnemen aan een opleiding en u in de plaats iemand anders wenst in te schrijven, kunt u contact opnemen met open.university@be.spiraxsarco.com. Dit is tot één week voor aanvang van de opleiding mogelijk.

Wanneer ontvang ik praktische informatie?

Eens wij uw inschrijving intern verwerkt hebben, ontvangt u een voorlopige bevestigingsmail. 1 tot 2 weken voor aanvang van de opleiding, sturen wij een definitieve bevestigingsmail met alle praktische informatie: locatie, uurrooster, etc.

Ontvang ik een deelname attest van de opleiding?

Op het einde van de opleidingsdag ontvangt u een deelname attest op papier. Indien u dit graag digitaal ontvangt, kunt na de opleiding steeds contact opnemen met open.university@be.spiraxsarco.com.

Hoe lang is het VPS certificaat geldig?

Na succesvolle deelname aan het examen, is het VPS certificaat 5 jaar geldig. Dit wordt opgestuurd naar uw bedrijfsadres of dit wordt aan u bezorgd door uw lokale vertegenwoordiger. Een 3-tal maanden alvorens uw certificaat verloopt, contacteren wij u ter herinnering.

Wat zijn jullie annulatievoorwaarden?

Bij laattijdige annulatie (minder dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding), houden wij ons het recht voor om u de kosten voor annulatie, nl. 50% van de prijs van de opleiding, te factureren. Is de deelnemer afwezig, dan houden wij ons het recht voor om u de volledige prijs van de opleiding te factureren.

Wij houden ons het recht voor om, bij onvoldoende belangstelling, opleidingen te annuleren.

Update i.h.k.v. COVID-19: Wij vragen om niet naar de opleiding te komen indien u of iemand in uw nabije omgeving ziek is of ziektesymptomen vertoont die kunnen wijzen op COVID-19. Gelieve ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen. In dit geval zal de annulatie kosteloos zijn.

Hoe verloopt de facturatie?

Op de dag van de opleiding vindt de facturatie plaats. Indien u (of collega’s) meerdere opleidingen bij ons volgt gedurende dezelfde periode (voorjaar – juni – najaar), vindt de facturatie plaats op de laatste opleidingsdag – tenzij anders gevraagd. 
Gelieve de correcte facturatiegegevens te vermelden bij inschrijving. Indien uw interne boekhouding eveneens een bestelbonnummer nodig heeft, vragen wij expliciet om deze op uw inschrijving te vermelden. 

Wat is een bestelbonnummer?

Veel bedrijven vereisen een bestelbonnummer om de betaling correct te laten verlopen. Indien u niet zeker bent of dit van toepassing is bij u, gelieve contact op te nemen met uw interne boekhoudkundige dienst. Indien uw bedrijf dit niet nodig heeft, vermeld ‘n.v.t.’ bij uw inschrijving.

Kom ik in aanmerking voor subsidies bij het volgen van Spirax Sarco opleidingen?

Gezien Spirax Sarco een erkende opleidingsgever is, kunt u subsidies ontvangen voor onze opleidingen. Bij welke beroepsverenigingen u hiervoor kunt aankloppen, kunt u terugvinden in dit overzicht.
Het is niet mogelijk een terugbetaling te krijgen via de KMO portefeuille.

Inlichtingen en inschrijvingen