Vermogenmeting warmtewisselaar

Engineer using touch screen

Wat kan het voor u betekenen?

Award

Energie- en kostenbesparing

Pressure gauge

Prestaties verbeteren

target icon

Process improvements

Waarom is het belangrijk?

Afhankelijk van de reële warmtevraag en het gedimensioneerde vermogen van een warmtewisselaar, kan de toepassing zich verschillend gaan gedragen. Bij overdimensionering, zal de wisselaar constant vol met condensaat staan, wat nadelig is voor de levensduur en de efficiëntie. Door het gevraagde vermogen op te volgen, wordt duidelijk hoe een warmtetoepassing werkt en kan dus ook geanticipeerd worden op de nadelen ervan. Een overgedimensioneerde warmtewisselaar kan leiden tot hoge piekverbruiken waardoor het stoomnet overbelast kan worden. Een kleinere warmtewisselaar heeft een hoger rendement door zijn kleinere omvang, neemt minder plaats in en kost minder in aankoop en onderhoud. 

Door het effectieve gevraagde vermogen te meten gedurende een bepaalde tijd, kan men meer inzicht krijgen in de benodigde energie voor de toepassing. 

Wat houdt het in?

Vooraf aan het dimensioneren van een nieuwe warmtewisselaar, komen wij ter plaatse en meten we de warmtevraag gedurende een overeengekomen periode. We brengen de piekvermogens in kaart en stemmen deze af met het proces en de effectieve nood aan warmte. We formuleren advies waarmee u meteen aan de slag kan om uw installatie te optimaliseren of te vernieuwen.

Welke dienstverlening krijgt u?

  • We bepalen vooraf samen met u de meest gunstige periode en de duur van de meting, in functie van de warmtevraag. 
  • Uitvoering van de meting: onze expert voert metingen uit met gecalibreerde meetinstrumenten en we connecteren de signalen om deze live op ons dashboard beschikbaar te krijgen. 
  • Indien gewenst combineren we de metingen met een doorgedreven audit voor bijkomende energiebesparingen.
  • Na de metingen ontvangt u een rapport met vermogensverloop en bijhorend optimale stoomverbruik. 

Wat moet u voorzien?

  • Werkvergunning;
  • Veilige toegang tot meetlocaties (eventueel stelling of hoogtewerker te voorzien);
  • De leidingen waar gemeten wordt, moeten vrij toegankelijk zijn en vrij van isolatie.

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen