Het EC1935/2004 certificaat

Blikken in de voedingsindustrie

EC1935/2004: waarom?

Veel productieprocessen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie hebben stoom nodig. Maar wist u dat het gebruik van de verkeerde stoomkwaliteit in de productie kan leiden tot kwaliteits- en veiligheidsproblemen?

Als verontreinigde stoom in aanraking komt met het product, ontstaat een risico op contaminatie met roest, vuil en chemische deeltjes. Hierdoor zijn de producten niet langer veilig voor consumptie. De EC1935/2004 certificatie is erop gericht om dit risico te minimaliseren. 

Spirax Sarco kan u helpen het potentiële risico van voedselbesmetting in uw proces te vermijden. Zo zet u stoom in als een veilig ingrediënt in uw productieprocessen.

De wettelijke achtergrond

De Europese verordening EC1935/2004 gaat over alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks met levensmiddelen in contact te komen.

Deze verordening is van toepassing op materialen en voorwerpen die in hun afgewerkte staat:

  • bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen;
  • al in contact met levensmiddelen zijn en daartoe bestemd zijn;
  • redelijkerwijs kunnen worden geacht bij normaal of te verwachten gebruik met levensmiddelen in contact te komen of aan levensmiddelen hun bestanddelen af te geven.

Het beginsel dat ten grondslag ligt aan deze verordening, is dat alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks met levensmiddelen in contact te komen, voldoende inert moeten zijn en overeenkomstig goede fabricagemethoden worden vervaardigd.
 
Dit geldt ook voor de componenten die deel uitmaken van de stoominstallatie. Deze kunnen namelijk onrechtstreeks hun bestanddelen afgeven aan levengsmiddelen, waardoor stoom een ingrediënt is.
 
De Spirax Sarco componenten en systemen die conform EC1935/2004 zijn, worden voorzien van het EC1935/2004 logo. Het gebruik van de juiste materialen, de naleving van de goede fabricagemethoden, ons kwaliteitsborgingssysteem en ons kwaliteitscontrolesysteem garanderen een veilig gebruik van deze componenten in uw stoominstallatie daar waar stoom als ingrediënt in contact komt met levensmiddelen.

Ontdek onze EC1935 gecertificeerde producten