4 zajímavá fakta, která jste možná nevěděli
o kondenzátu

Mechanical Pump installation

Chris Coleman - odborník na řešení kotelen, Spirax Sarco UK, 18/09/2019

Rád o kondenzátu přemýšlím jako o opomíjeném hrdinovi z kotelny, kterému se nedostalo chvály ani ocenění, i když by si ho zasloužil. Nicméně, takové tvrzení je třeba doložit, proto jsem zde, abych vás seznámil s některými zajímavými fakty ohledně kondenzátu, které pomohou rozšířit vaše znalosti a také vylepšit výsledky vašeho podnikání.

Fakt č. 1: Opětovné využití kondenzátu snižuje spotřebu paliva v kotli o 10-20 %

Půvab kondenzátu spočívá v možnosti jeho opětovného využití. Ještě lépe vyjádřeno: opětovným využitím kondenzátu můžete snížit spotřebu paliva v kotli o 10-20 %. Půvab kondenzátu spočívá v možnosti jeho opětovného využití. Ještě lépe vyjádřeno: opětovným využitím kondenzátu můžete snížit spotřebu paliva v kotli o 10-20 %.  Snížená spotřeba paliva v kotli má i další výhody. Může znamenat snížení emisí oxidů uhlíku, dusíku a síry a tím přispět k tomu, aby byl celý proces šetrnější k životnímu prostředí.

Fakt č. 2: Správné nakládání s kondenzátem = lepší výsledky

Pokud budete věnovat potřebnou pozornost kondenzátu a správnému nakládání s ním, pak výsledky, kterých dosáhnete, budou významné. Budete potěšeni tím, že jejich dosažení je poměrně jednoduché a z hlediska nákladů velmi efektivní.

Fakt č. 3: Vyšší teplota je lepší

Zcela jednoduše řečeno, čím vyšší bude teplota vraceného a opětovně využívaného kondenzátu, tím větší bude jeho příspěvek k vyšší efektivitě vašeho podnikání, proto je důležité jeho včasné vracení, kdy v sobě ještě obsahuje spoustu důležité energie.

Fakt č. 4: Odvaděče jsou nejlepší přátelé kondenzátu

Odvaděče kondenzátu jsou jedním z nejdůležitějších prvků v parokondenzátním systému. Jejich úkolem je odstraňovat kondenzát ze systému, ale to je možné pouze tehdy, pokud podávají optimální výkon. Jak se říká - jste jen tak dobrý, jak dobrý je váš nejslabší článek! Odvaděče kondenzátu jsou jedním z nejdůležitějších prvků v parokondenzátním systému.

Jejich úkolem je odstraňovat kondenzát ze systému, ale to je možné pouze tehdy, pokud podávají optimální výkon. Jak se říká - jste jen tak dobrý, jak dobrý je váš nejslabší článek! Tedy pro efektivní opětovné využití kondenzátu byste měli zajistit i udržování odvaděčů kondenzátu v perfektním stavu!

Opětovné využívání kondenzátu může pomoci vašemu podnikání k tomu, aby bylo čistějším, efektivnějším a výnosnějším. Postupně to přinese podstatné úspory a provozní výhody vám všem, kteří jste uživatelé parních systémů. Takže nepodceňujte výhody učení se novým věcem. Nikdy nevíte, jaké pro vás užitečné znalosti můžete získat.

Podobná témata