4 zajímavá fakta, která jste možná nevěděli
o kondenzátu

Chris Coleman - odborník na řešení kotelen, Spirax Sarco UK, 18/09/2019

Rád o kondenzátu přemýšlím jako o opomíjeném hrdinovi z kotelny, kterému se nedostalo chvály ani ocenění, i když by si ho zasloužil. Nicméně, takové tvrzení je třeba doložit, proto jsem zde, abych vás seznámil s některými zajímavými fakty ohledně kondenzátu, které pomohou rozšířit vaše znalosti a také vylepšit výsledky vašeho podnikání.

Fakt č. 1: Opětovné využití kondenzátu snižuje spotřebu paliva v kotli o 10-20 %

Půvab kondenzátu spočívá v možnosti jeho opětovného využití. Ještě lépe vyjádřeno: opětovným využitím kondenzátu můžete snížit spotřebu paliva v kotli o 10-20 %. Půvab kondenzátu spočívá v možnosti jeho opětovného využití. Ještě lépe vyjádřeno: opětovným využitím kondenzátu můžete snížit spotřebu paliva v kotli o 10-20 %.  Snížená spotřeba paliva v kotli má i další výhody. Může znamenat snížení emisí oxidů uhlíku, dusíku a síry a tím přispět k tomu, aby byl celý proces šetrnější k životnímu prostředí.

Fakt č. 2: Správné nakládání s kondenzátem = lepší výsledky

Pokud budete věnovat potřebnou pozornost kondenzátu a správnému nakládání s ním, pak výsledky, kterých dosáhnete, budou významné. Budete potěšeni tím, že jejich dosažení je poměrně jednoduché a z hlediska nákladů velmi efektivní.

Fakt č. 3: Vyšší teplota je lepší

Zcela jednoduše řečeno, čím vyšší bude teplota vraceného a opětovně využívaného kondenzátu, tím větší bude jeho příspěvek k vyšší efektivitě vašeho podnikání, proto je důležité jeho včasné vracení, kdy v sobě ještě obsahuje spoustu důležité energie.

Fakt č. 4: Odvaděče jsou nejlepší přátelé kondenzátu

Odvaděče kondenzátu jsou jedním z nejdůležitějších prvků v parokondenzátním systému. Jejich úkolem je odstraňovat kondenzát ze systému, ale to je možné pouze tehdy, pokud podávají optimální výkon. Jak se říká - jste jen tak dobrý, jak dobrý je váš nejslabší článek! Odvaděče kondenzátu jsou jedním z nejdůležitějších prvků v parokondenzátním systému.

Jejich úkolem je odstraňovat kondenzát ze systému, ale to je možné pouze tehdy, pokud podávají optimální výkon. Jak se říká - jste jen tak dobrý, jak dobrý je váš nejslabší článek! Tedy pro efektivní opětovné využití kondenzátu byste měli zajistit i udržování odvaděčů kondenzátu v perfektním stavu!

Opětovné využívání kondenzátu může pomoci vašemu podnikání k tomu, aby bylo čistějším, efektivnějším a výnosnějším. Postupně to přinese podstatné úspory a provozní výhody vám všem, kteří jste uživatelé parních systémů. Takže nepodceňujte výhody učení se novým věcem. Nikdy nevíte, jaké pro vás užitečné znalosti můžete získat.

Podobná témata

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue