Služby

Parní systémy nemusí být hlavním předmětem vašeho podnikání. Naším ale jsou.

Spriax Sarco engineers inspecting equipment

Určitě se vyskytnou okamžiky, kdy budete muset hledat mimo vaši organizaci ty správné lidi a speciální zkušenosti pro stavbu nové kotelny, pro rozšíření vašeho stávající systému tak, aby bylo vyhověno změněným požadavkům nebo dokonce pro udržení vašeho systému na špičkovém výkonu.

Z těchto důvodů má smysl využít výhod našich odborných schopností a rozsáhlých zdrojů, které vám mohou usnadnit život.

Naše audity parních systémů se zaměřují na vaše klíčové podnikatelské potřeby, ať už je to úspora energie, ohled na životní prostředí, bezpečnost, shoda s aktuální legislativou, nebo cokoli jiného.

Od jednoduché diagnostiky odvaděčů kondenzátu až po technicky náročný projektový management, náš zkušený tým přizpůsobí služby tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší a nejrychlejší návratnosti investičních nákladů do vašeho parního systému.

Nezkoušíme Vám vnutit služby, které ve skutečnosti nepotřebujete. Služby přizpůsobíme Vašim potřebám.

Diagnostika parokondenzátních systémů

Zvolte diagnostiku parního a kondenzátního systému pokud chcete prověřit aktuální stav a doporučit úpravy pro jeho efektivní a bezpečné provozování. Audit může být zpracován pouze na jeden provoz nebo celý závod, podle Vašich potřeb. 

Servis a údržba

Poté, co jste investovali do nové výroby resp. technologie nebo jste pouze vylepšili stávající parní systém tak, aby dosáhl co nejlepší provozní účinnosti, budete jej chtít udržet ve stejné kondici. Nejúčinnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je často tzv. outsourcing některých nebo všech údržbářských prací prostřednictvím externích služeb. Ideálně pak uzavřením servisního kontraktu pro pravidelnou údržbu.

Testování kvality páry

Zjistěte, jak udržet přívod páry ve špičkovém stavu pomocí naší služby Testování kvality páry. Odstranění vlhkosti a mechanických nečistot z páry, může snížit vaše náklady na energie, zlepšit produktivitu výroby, kvalitu produktu a samozřejmě snížit náklady na údržbu.

Diagnostika a správa odvaděčů kondenzátu

Diagnostika zahrnuje širokou škálu zařízení, včetně odvaděčů kondenzátu, regulačních zařízení a parních zvedačů kondenzátu. Každá diagnostika nejprve prověřuje současnou účinnost vašeho systému a identifikuje oblasti vylepšení a možné úspory, kterých je možné dosáhnout.