Výměníky tepla, vyíječečisté páry, termokompresory

Masthead background

Efektivní a flexibilní řešení předávání tepla vyhovující vašim požadavkům parního systému.

Vyvíječe čisté páry

Ucelená řada vyvíječů čisté páry představuje komplexní řešení automaticky řízené výroby čisté páry, kde zdrojem tepla je technická pára nebo elektrická energie.

Výměníky tepla a výměníkové stanice

Parní výměníky umožňují předávat teplo sekundárnímu médiu nepřímým způsobem, kde pára je topným médiem na primární straně výměníku.

Termokompresory

Termokompresory vám pomáhají šetřit energii kompresí nízkotlaké odpadní páry na vyšší použitelný tlak a vracet ji zpět do vašeho technologického procesu.

KONTAKTUJTE NÁS

Pomůžeme vám najít vhodné řešení