Příslušenství potrubních rozvodů

Masthead background

Čistá a suchá pára je zásadním předpokladem pro dlouhou živostnost a spolehlivost vašeho provozu.

Odvzdušňovací ventily pro páru a kapaliny

Automatické odvzdušňovací ventily pro vaši aplikaci.

 

Zpětné ventily

Ucelený sortiment zpětných ventilů pro každou aplikaci.

Ventily pro uvolnění tlaku

Jsou určeny pro odvodnění, odkalení, vyčištění, odvětrání a odtlakování potrubních systémů.

Difuzory

Zajišťují bezpečné a tiché vypouštění horkého kondenzátu do atmosféry, eliminují tepelné rázy při směšování dvou teplotně odlišných parních kondenzátů.

Směšovací ventily a stanice pára/voda

Nástěnná jednotka sloužící pro přípravu horké vody směšováním páry a studené vody (směšovací ventil, hadice, stříkací pistole, nástěnný držák).

Manometry a příslušenství

Sortiment manometrů a teploměrů pro všechny aplikace včetně hygienického provedení.

Separátory vlhkosti a izolační tvarovky

Separátory jsou navrženy pro odstranění vlhkosti (kapiček vody) z páry, stlačeného vzduchu a vybraných technických plynů.

Průhledítka

Průhledítko umožňuje rychlou a snadnou vizuální kontrolu celého systému.

Filtry a mikrofiltry

Vysoce účinné parní filtry a mikrofiltry pro lepší kvalitu páry.

Zavzdušňovací ventily (přerušovače vakua)

Používají se pro přisání vzduchu v systémech, kde tlak klesne pod úroveň atmosférického.

Izolační kabátky

Používají se pro účinnou tepelnou izolaci vybraných přírubových, závitových a přivařovacích armatur Spirax Sarco, popř. i samotných přírubových spojů.

KONTAKTUJTE NÁS

Pomůžeme vám najít vhodné řešení