Odvětví průmyslu

Vaše výrobní odvětví je naší prioritou

Pára je nepostradatelným zdrojem v mnoha odvětvích. I když jsou základy využití páry pro všechny společné, každé odvětví má na systém své vlastní požadavky.

Odvětvoví specialisté firmy Spirax Sarco rozumí každodenním potřebám vašeho odvětví. Využívají hlubokého oborového know-how, používají ty nejlepší praktiky z daného oboru a dokonce, je-li to užitečné, i z jiných oblastí.

Můžete si být jisti, že získáte řešení šité na míru potřebám vašeho oboru a vaší organizace.

Je to náš rozhled v oboru, který zajišťuje, aby váš parní systém vyhovoval všem nezbytným směrnicím a regulačním požadavkům a rovněž poskytoval nejvyšší dostupnost procesu a nejbezpečnější provoz, a to všechno při nejnižších provozních nákladech (OPEX).

Například při zpracování potravin a nápojů je kritickou otázkou hygienická kvalita páry, obzvláště tam, kde pára přichází do kontaktu s výrobkem.

Na druhou stranu mnoho farmaceutických procesů má přísné požadavky na kvalitu páry nebo mohou požadovat čištěnou nebo dokonce čistou páru.

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue