Odvětví průmyslu

Vaše výrobní odvětví je naší prioritou

Spirax Sarco engineer working in customer steam plant

Pára je nepostradatelným zdrojem v mnoha odvětvích. I když jsou základy využití páry pro všechny společné, každé odvětví má na systém své vlastní požadavky.

Odvětvoví specialisté firmy Spirax Sarco rozumí každodenním potřebám vašeho odvětví. Využívají hlubokého oborového know-how, používají ty nejlepší praktiky z daného oboru a dokonce, je-li to užitečné, i z jiných oblastí.

Můžete si být jisti, že získáte řešení šité na míru potřebám vašeho oboru a vaší organizace.

Je to náš rozhled v oboru, který zajišťuje, aby váš parní systém vyhovoval všem nezbytným směrnicím a regulačním požadavkům a rovněž poskytoval nejvyšší dostupnost procesu a nejbezpečnější provoz, a to všechno při nejnižších provozních nákladech (OPEX).

Například při zpracování potravin a nápojů je kritickou otázkou hygienická kvalita páry, obzvláště tam, kde pára přichází do kontaktu s výrobkem.

Na druhou stranu mnoho farmaceutických procesů má přísné požadavky na kvalitu páry nebo mohou požadovat čištěnou nebo dokonce čistou páru.