5 způsobů jak zvýšit účinnost kotelny

Boilerhouse installation

Darren Silverthorn, 17/09/2019

Pokud máte za úkol snížit provozní náklady kotelny, pak mám několik tipů, které vám mohou pomoci.

Proč? Protože s několika úpravami může být i ta nejméně efektivní kotelna přeměněna na  kotelna přeměněna na efektivní se sníženou spotřebou paliva, uhlíkovými emisemi, spotřebou vody a v konečném důsledku se sníženými provozními náklady.

Zde je mých pět nejlepších rad, jak dostat takovou kotelnu pod kontrolu:

1: Zvažte použití reverzní osmózy

Nebudu se pouštět do technických detailů, stačí říct, že reverzní osmóza (RO) je technologie čištění vody používající polopropustné membrány s tak jemnými póry, že odstraní 98 % všech solí. Co to znamená pro vás? Výsledkem vyloučení těchto minerálů z vody je čistější voda pro kotel, v důsledku toho snížení tvorby kotelního kamene, spotřeby energie a ztrát vody, čímž se uspoří náklady na údržbu, chemickou úpravu vody a palivo.

2: Použijte automatický systém regulace úplně rozpuštěných pevných látek (TDS)

Pokud nepoužíváte automatický systém regulace TDS (odluhu), přicházíte o podstatnou výhodu. Systém měří vodivost vody v kotli, porovnává ji s předem nastavenou hodnotou danou typem kotle, a pokud je změřený obsah TDS příliš vysoký, automaticky otevírá odluhovací ventil.

Tento systém zajišťuje dodávku suché neznečištěné páry, což je nezbytné, pokud chcete maximalizovat účinnost. Také pomáhá minimalizovat ztráty energie a upravené vody, ke kterým dochází při použití manuálně ovládaného odluhu. Můžete si to spočítat, ale zcela určitě vám to ušetří peníze. 

3: Přemýšlejte o využití tzv. zbytkové (vyexpandované) páry

Je skvělé mít takovou možnost, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí. Využití zbytkové páry znamená přesně to, co je obsaženo v těchto slovech, tedy využití energie obsažené ve zbytkové páře, která by jinak přišla vniveč.

Oddělením zbytkové páry od kondenzátu v expandéru můžete získat užitečnou energii v páře. Vrácením této energie do systému můžete ušetřit až 26% energie a získat zpět 80% tepla obsaženého v odluhu.

4: Prozkoumejte možnosti využití tepla obsaženého ve spalinách

Využití tepla obsaženého ve spalinách se běžně aplikuje u ekonomizérů v elektrárnách. Teplo ze spalin pomáhá předehřívat napájecí vodu před jejím vstupem do kotle, což vede ke snížení nákladů na palivo a energie, protože na ohřev vody je potřeba méně další energie.

5: Věnujte pozornost úpravám parního systému

Čistý kotel, jak již bylo zmíněno, je důležitý, ale je to stále jen jedna část systému. Úpravami parního systému jsou zde v podstatě míněny takové úpravy vody a kondenzátu, které zvyšují kvalitu páry v systému.

Využíváním služby zabývající se úpravami parního systému můžete skutečně maximalizovat účinnost a zajistit celou řadu výhod od snížené spotřeby chemikálií až po vyšší spolehlivost systému.

Podobná témata