5 způsobů jak zvýšit účinnost kotelny

Darren Silverthorn, 17/09/2019

Pokud máte za úkol snížit provozní náklady kotelny, pak mám několik tipů, které vám mohou pomoci.

Proč? Protože s několika úpravami může být i ta nejméně efektivní kotelna přeměněna na  kotelna přeměněna na efektivní se sníženou spotřebou paliva, uhlíkovými emisemi, spotřebou vody a v konečném důsledku se sníženými provozními náklady.

Zde je mých pět nejlepších rad, jak dostat takovou kotelnu pod kontrolu:

1: Zvažte použití reverzní osmózy

Nebudu se pouštět do technických detailů, stačí říct, že reverzní osmóza (RO) je technologie čištění vody používající polopropustné membrány s tak jemnými póry, že odstraní 98 % všech solí. Co to znamená pro vás? Výsledkem vyloučení těchto minerálů z vody je čistější voda pro kotel, v důsledku toho snížení tvorby kotelního kamene, spotřeby energie a ztrát vody, čímž se uspoří náklady na údržbu, chemickou úpravu vody a palivo.

2: Použijte automatický systém regulace úplně rozpuštěných pevných látek (TDS)

Pokud nepoužíváte automatický systém regulace TDS (odluhu), přicházíte o podstatnou výhodu. Systém měří vodivost vody v kotli, porovnává ji s předem nastavenou hodnotou danou typem kotle, a pokud je změřený obsah TDS příliš vysoký, automaticky otevírá odluhovací ventil.

Tento systém zajišťuje dodávku suché neznečištěné páry, což je nezbytné, pokud chcete maximalizovat účinnost. Také pomáhá minimalizovat ztráty energie a upravené vody, ke kterým dochází při použití manuálně ovládaného odluhu. Můžete si to spočítat, ale zcela určitě vám to ušetří peníze. 

3: Přemýšlejte o využití tzv. zbytkové (vyexpandované) páry

Je skvělé mít takovou možnost, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí. Využití zbytkové páry znamená přesně to, co je obsaženo v těchto slovech, tedy využití energie obsažené ve zbytkové páře, která by jinak přišla vniveč.

Oddělením zbytkové páry od kondenzátu v expandéru můžete získat užitečnou energii v páře. Vrácením této energie do systému můžete ušetřit až 26% energie a získat zpět 80% tepla obsaženého v odluhu.

4: Prozkoumejte možnosti využití tepla obsaženého ve spalinách

Využití tepla obsaženého ve spalinách se běžně aplikuje u ekonomizérů v elektrárnách. Teplo ze spalin pomáhá předehřívat napájecí vodu před jejím vstupem do kotle, což vede ke snížení nákladů na palivo a energie, protože na ohřev vody je potřeba méně další energie.

5: Věnujte pozornost úpravám parního systému

Čistý kotel, jak již bylo zmíněno, je důležitý, ale je to stále jen jedna část systému. Úpravami parního systému jsou zde v podstatě míněny takové úpravy vody a kondenzátu, které zvyšují kvalitu páry v systému.

Využíváním služby zabývající se úpravami parního systému můžete skutečně maximalizovat účinnost a zajistit celou řadu výhod od snížené spotřeby chemikálií až po vyšší spolehlivost systému.

Podobná témata

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue