PROVOZUJETE SVŮJ PARNÍ SYSTÉM HOSPODÁRNĚ?

Diagnostika odvadeců kondenzátu

Více než 30 % poruch parokondenzátních systémů je způsobeno nefunkčními odvaděči

Odvaděče kondenzátu jsou nedílnou součástí prakticky všech parních rozvodů a parních technologií. Odvaděče tvoří tlakové rozhraní mezi parní a kondenzátní stranou systémů a jejich primárním účelem je odvod kondenzátu ze zařízení. Pokud je odvaděč ucpaný (nebo zablokovaný v uzavřené poloze), nedochází k odvodu kondenzátu ze zařízení, což se projeví jeho sníženým výkonem, rázy v parním potrubí, sníženou kvalitou páry a dalšími negativními jevy. Pokud je naopak odvaděč zablokován v otevřené poloze, dochází k průniku páry do kondenzátního potrubí. V tomto případě jsou hlavním důsledkem tepelné, a tedy i finanční ztráty. Navíc zvýšení tlaku v kondenzátním potrubí může negativně ovlivnit i odvod kondenzátu z jiných napojených zařízení.

 

Odvaděče kondenzátu představují tlakové rozhraní mezi parní a kondenzátní stranou systému a jejich správná funkčnost je pro spolehlivý provoz naprosto klíčová. Výsledkem diagnostiky je jednoznačná identifikace nefunkčních odvaděčů kondenzátu včetně návrhu na jejich opravu, či výměnu za vhodný typ na danou aplikaci. 

 

VÍTE, ŽE?
-
  Více než 30 % poruch na parokondenzátních systémech je zapříčiněna nefunkčními odvaděči.
-  Nefunkční odvaděče jsou jednak zdrojem finančních ztrát (odvaděče zablokované v otevřené poloze), ale způsobují i výrazné snížení míry bezpečnosti (zejména odvaděče zablokované v uzavřené poloze na rozvodech páry).
-  I jen jeden vadný odvaděč může způsobit finanční ztráty vyšší než 60 000,- Kč ročně (termický odvaděč DN15, tlak páry 6 barg, jednosměnný provoz).
-  Průměrný počet nesprávně fungujících odvaděčů je cca 5 % při roční periodě kontrol.
-  Pravidelnou kontrolu odvaděčů na parních rozvodech předepisuje "ČSN 13 0108 „Provoz a údržba potrubí".
-  Pokud je podnik certifikován dle ISO 50001 - Hospodaření s energiemi, může být nastavení pravidelných diagnostik odvaděčů kondenzátů jedním z cílů vedoucích ke snížení spotřeby energií

.  

 

CO NABÍZÍME?
Více než 20 let zkušeností v oblasti diagnostiky funkčnosti odvaděčů kondenzátu.
-  Zpracování a aktualizaci databáze odvaděčů.
-  Zpracování nabídky na náhrady nefunkčních odvaděčů a jejich správný výběr s ohledem na danou aplikaci.
-  Slevu na nabízené odvaděče po provedené diagnostice.
-  Využití speciálně vyvinutého databázového systému SPIRAX SARCO 4S s možností dálkového přístupu zákazníků umožňujícího komplexní správu odvaděčů kondenzátu

 

 Ucpaný odvaděč kondenzátu

Kontaktujte nás

Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že informace, které vám budou poskytnuty, se pokládají za obchodní, nejedná se o informace osobního charakteru. Další podrobnosti týkající se ochrany osobních údajů naleznete zde.