Důležité sdělení

COVID 19

Spirax Sarco signage outside office in Turkey

31/03/2020

Covid-19 opatření

S ohledem na současnou globální situaci kolem viru COVID-19 zavedla společnost Spirax Sarco přísná opatření, aby minimalizovala negativní dopad na zaměstnance a obchodní aktivity. Jakkoli se bude situace vyvíjet, ujišťujeme vás, že jsme i nadále odhodláni chránit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců i zákazníků. 

Dodržujeme všechna lokální vládní nařízení a celou situaci neustále analyzujeme. Pro zaměstnance jsme zavedli jednoznačné postupy k ochraně jejich zdraví, včetně karantény jednotlivců v případě potřeby.

Mnoho našich zákazníků hraje zásadní roli při podpoře a řešení současné situace, od ošetřování nakažených osob v nemocnicích přes vývoj vakcín až po řadu klíčových průmyslových odvětví jako je výroba potravin a energie. Uvědomujeme si, že tato práce má důležitý význam a naší povinností je podporovat je a jejich činnost, abychom nepřerušili kontinuitu jejich podnikání a podpořili lokální komunitu. Ve všech našich provozovnách jsme zavedli pokročilý plán kontinuity podnikání, abychom nepřerušili dodávku služeb a produktů.

Abychom omezili potenciální vzájemnou kontaminaci mezi zaměstnanci, zavedli jsme rozdělené směny, dále spolupracujeme s dodavateli pro zajištění kontinuity všech dodávek. Řídíme globální výrobní strategii s 11 výrobními továrnami po celém světe a ujišťujeme vás, že máme dostatečné skladové zásoby a ve spolupráci s našimi dodavateli pokračujeme na jejich udržování.

Na závěr bychom vás chtěli znovu ujistit, že děláme maximum, aby všichni naši zaměstnanci byli plně vybaveni osobními ochrannými prostředky k ochraně sebe a vašich zaměstnanců při návštěvě v některé z našich provozoven. Dále byli zaměstnanci poučeni o lokálních pokynech pro prevenci šíření nákazy a o důležitosti společenských rozestupů a osobní hygieně.

Nadále budeme celou situaci pečlivě monitorovat a ve vhodnou dobu podnikneme veškerá nezbytná opatření v souladu s vnitrostátními i mezinárodními pokyny, abychom pomohli zajistit bezpečnost zaměstnanců a zároveň minimalizovali dopad na všechny naše zákazníky.

S pozdravem,

Neil Daws
Managing Director, Steam Specialties
Spirax Sarco