Důležité sdělení

COVID 19

31/03/2020

Covid-19 opatření

S ohledem na současnou globální situaci kolem viru COVID-19 zavedla společnost Spirax Sarco přísná opatření, aby minimalizovala negativní dopad na zaměstnance a obchodní aktivity. Jakkoli se bude situace vyvíjet, ujišťujeme vás, že jsme i nadále odhodláni chránit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců i zákazníků. 

Dodržujeme všechna lokální vládní nařízení a celou situaci neustále analyzujeme. Pro zaměstnance jsme zavedli jednoznačné postupy k ochraně jejich zdraví, včetně karantény jednotlivců v případě potřeby.

Mnoho našich zákazníků hraje zásadní roli při podpoře a řešení současné situace, od ošetřování nakažených osob v nemocnicích přes vývoj vakcín až po řadu klíčových průmyslových odvětví jako je výroba potravin a energie. Uvědomujeme si, že tato práce má důležitý význam a naší povinností je podporovat je a jejich činnost, abychom nepřerušili kontinuitu jejich podnikání a podpořili lokální komunitu. Ve všech našich provozovnách jsme zavedli pokročilý plán kontinuity podnikání, abychom nepřerušili dodávku služeb a produktů.

Abychom omezili potenciální vzájemnou kontaminaci mezi zaměstnanci, zavedli jsme rozdělené směny, dále spolupracujeme s dodavateli pro zajištění kontinuity všech dodávek. Řídíme globální výrobní strategii s 11 výrobními továrnami po celém světe a ujišťujeme vás, že máme dostatečné skladové zásoby a ve spolupráci s našimi dodavateli pokračujeme na jejich udržování.

Na závěr bychom vás chtěli znovu ujistit, že děláme maximum, aby všichni naši zaměstnanci byli plně vybaveni osobními ochrannými prostředky k ochraně sebe a vašich zaměstnanců při návštěvě v některé z našich provozoven. Dále byli zaměstnanci poučeni o lokálních pokynech pro prevenci šíření nákazy a o důležitosti společenských rozestupů a osobní hygieně.

Nadále budeme celou situaci pečlivě monitorovat a ve vhodnou dobu podnikneme veškerá nezbytná opatření v souladu s vnitrostátními i mezinárodními pokyny, abychom pomohli zajistit bezpečnost zaměstnanců a zároveň minimalizovali dopad na všechny naše zákazníky.

S pozdravem,

Neil Daws
Managing Director, Steam Specialties
Spirax Sarco

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue