Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol

CRU UNIT Masthead

Jan Křemenák, specialista MaR, 03/09/2019

Magnetické stavoznaky slouží pro optické znázornění výšky hladiny kapalin v nádržích, tancích apod. používaných v průmyslových procesech.

Mezi technickou veřejností, projektanty a zákazníky není příliš známo, že kromě standardních prvků pro parokondenzátní systémy společnost Spirax Sarco vyrábí a dodává také magnetické stavoznaky a spínače.

Magnetické stavoznaky slouží pro optické znázornění výšky hladiny kapalin v nádržích používaných v průmyslových procesech. Plovák stavoznaku je ve své vrchní části vybaven magnetem, který svým polem ovládá zobrazovací barevné válečky.

Dodávají se s různými způsoby připojení k nádrži - z boku, zespodu, shora nebo jejich kombinace, přírubové, závitové, přivařovací nebo klampy. Stavoznaky jsou vhodné i pro instalace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Pro zajištění automatizace procesů lze stavoznaky vybavit elektrickými kontakty nebo odporovým vysílačem, které se dodávají také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Mezi další prvky pracující na magnetickém principu patří spínače a hlídače hladin se speciálním konstrukčním provedením ramen a připojení. Mezi další prvky pracující na magnetickém principu patří spínače a hlídače hladin se speciálním konstrukčním provedením ramen a připojení.

Katalogový list k dispozici zde »

Colima range

Podobná témata