Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol

Jan Křemenák, specialista MaR, 03/09/2019

Magnetické stavoznaky slouží pro optické znázornění výšky hladiny kapalin v nádržích, tancích apod. používaných v průmyslových procesech.

Mezi technickou veřejností, projektanty a zákazníky není příliš známo, že kromě standardních prvků pro parokondenzátní systémy společnost Spirax Sarco vyrábí a dodává také magnetické stavoznaky a spínače.

Magnetické stavoznaky slouží pro optické znázornění výšky hladiny kapalin v nádržích používaných v průmyslových procesech. Plovák stavoznaku je ve své vrchní části vybaven magnetem, který svým polem ovládá zobrazovací barevné válečky.

Dodávají se s různými způsoby připojení k nádrži - z boku, zespodu, shora nebo jejich kombinace, přírubové, závitové, přivařovací nebo klampy. Stavoznaky jsou vhodné i pro instalace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Pro zajištění automatizace procesů lze stavoznaky vybavit elektrickými kontakty nebo odporovým vysílačem, které se dodávají také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Mezi další prvky pracující na magnetickém principu patří spínače a hlídače hladin se speciálním konstrukčním provedením ramen a připojení. Mezi další prvky pracující na magnetickém principu patří spínače a hlídače hladin se speciálním konstrukčním provedením ramen a připojení.

Katalogový list k dispozici zde »

Colima range

Podobná témata

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue