Looking for Spirax Sarco products and services?

Kalkulátorok

Masthead background

Egy kondenzedény

Kondenzvezeték méretezése kondenzvíz és sarjúgőz mennyiségére.

Megjegyzés: 
Nem használhat vesszőket (,) tizedespontként. A továbbiakban a tizedesek jelölésére vessző helyett tizedespontot (.) használjon. 
Például: 1,02 helyett 1.02

Az alábbi szószedet segít az angol nyelvű kalkulátor használatában:

Pipe Material - Cső anyaga
Steel - Acél
Copper - Réz
Flash Steam Velocity - Sarjúgőz sebessége
Condensate Velocity - Kondenzvíz sebessége
Condensate Pressure - Kondenzvíz nyomása
Calculate - Számítás
Reset - Újrakezdés
Print - Nyomtatás
Discharge Line (L1) - Kondenzvezeték (L1)
Upstream Pressure (P1) - Kondenzedény előtti nyomás (P1)
Mass Flow Rate - Tömegáram
Rising line - Emelést tartalmazó csővezeték
Falling line - Gravitációs, monoton lejtő csővezeték
Condensate Pipe Lift - Emelés mértéke
Discharge Line Nominal Bore (L1) - Kondenzvezeték (L1) névleges átmérője
Total Mass Flow Rate - Össztömegáram