Looking for Spirax Sarco products and services?

Hur klimatkrisen behandlas av hälso- och sjukvårdsbranschen

Framtidens hållbara ånga

15/12/2023

Om man får frågan om vad de största källorna till växthusgasutsläpp är så hamnar världens hälso- och sjukvårdssystem förmodligen inte högt upp på listan. Men så är inte fallet. Eftersom det är en sån universell nödvändighet för samhället så har det en stor påverkan. 

“Hälso- och sjukvården står för mer än 4,4% av de totala globala klimatutsläppen Om det var ett land, skulle det ha den femte största klimatpåverkan i världen.”¹ 

Hälso- och sjukvårdsbranschen inser att klimatförändring  är en viktig faktor även för  människors hälsa, och ser det som ”…det största hälsohotet världen står inför detta århundrade”². När man tänker tillbaka på påverkan COVID-19-epidemin hade så är det en nära på ofattbar bedömning. 

Att göra sjukhus mer hållbara är ingen enkel uppgift 

Tänk dig att någon besöker ditt hus och genomför en energibesiktning. Resultatet visar att för att bli hållbar måste du byta ut värmepannan som gör varmvatten och centralvärme. Du borde slänga kylskåp, frys, tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin och istället skaffa mer energieffektiva vitvaror. Det är dags för en ny spis också för den delen. Och allt det här behöver ske omedelbart. 

Har du råd med allt på en gång? Förmodligen inte. Men det är dilemmat som sjukhus och hälsovården står inför då de kämpar med att hitta direkta sätt att bli mer hållbara. För många, speciellt större sjukhus med mer än 300 vårdplatser, har ånga varit en väsentlig del av vardagen i flera decennier. Den har försett flera viktiga processer med värme som inte bara plötsligt kan upphöra. 

Vanligtvis kommer ångan från en central värmepanna och är det mest energieffektiva sättet att värma flera stora byggnader samtidigt. Den ser till att varmvatten finns tillgängligt för alla behov och spelar en viktig roll i att sterilisera livsviktig medicinsk utrustning. Och för nuvarande drivs detta förmodligen av gas, (ibland med olja som reserv), ett fossilt bränsle som anses vara en nyckelbidragare till växthusgasutsläpp.  

Ångans vikt i hälso- och sjukvården slutar inte vid sjukhus. Läkemedelsbranschen förlitar sig på den för att försäkra att medicin, vaccin, tabletter och salvor är säkra och har så hög kvalitet som möjligt. 

Tänk bara vilken enorm kostnad och störning det skulle innebära att riva ut och ersätta all den infrastrukturen med något annat. Kom ihåg att detta skulle kunna resultera i stängningen av anläggningen i flera månader medan arbetet utförs. Ingen patientvård, inga operationer, ingen livsviktig sjukvård. Det är otänkbart. Och onödigt. 

Varför har hållbar ånga har en framtid inom hälso- och sjukvården 

Problemet är inte ångan själv, utan sättet den produceras på och hur väl den används inom det komplexa system den driver. Det är ingen nyhet. Spirax Sarco har lång erfarenhet av att hjälpa hälso- och sjukvårdsanläggningar förbättra effektiviteten i sina ångsystem och har uppnått betydande besparingar, både när det gäller energi och kostnader. Att effektivt driva ett komplext ångsystem är ett ständigt fokus för vilken hälso- och sjukvårdsanläggning som helst. Att maximera vad man har hellre än att slösa på vad man inte behöver är ett konstant fokus En värmeväxlare kan till exempel använda överflödig ånga och använda den för att värma upp vatten till temperaturer kring 80°C för att värma andra delar av byggnaden. 

Att dekarbonisera energikällan som producerar ånga är självklart ett viktigt steg. Den vanliga metoden är att byta till eldriven generering, vare sig det sker via en ny värmepanna när den nuvarande utrustningen når slutet på sin livscykel (kom ihåg att värmepannorna och ångutrustningen kan ha en användningstid på över 40 år) eller genom upprustning av brännaren. Själva elproduktionen är på god väg att ändras till att förlita sig mer på förnybara källor, men på kort sikt kan bytet till att använda el resultera i högre driftskostnader. Det hindrar inte verksamheter från att agera nu, och Storbritanniens offentliga hälso- och sjukvårdssystem (NHS) har nyligen förhandlat fram ett nytt kraftförsörjningsavtal för att försäkra att 100 % förnybar el används i deras anläggningar. Genom att köpa in förnybar el kan man ta bort indirekta växthusgasutsläpp associerade med elförbrukning. 

På Spirax Sarco har vår fokus på systemet som helhet, från värmepannan och vidare genom hela anläggningen, visat gång på gång att ånga är hälso- och sjukvårdens vän, inte dess fiende. När det kommer till kritiskt viktiga processer som sterilisering har vi utvecklat specifika generatorer för renånga som levererar den perfekta ångkvaliteten för att säkert genomföra processen, vilket minimerar behovet för att upprepa proceduren. 

En annan väsentlig del av resan mot hållbar ånga är att samla in rätt data för att kunna göra informerade val. Sjukhus behöver, och vill, bli smartare. Och digitalisering är en allmänt accepterad nyckel till att uppnå det. Det är viktigt för att få en tydlig bild av det nuvarande läget, skapa en genomförbar väg mot en hållbar framtid, och bekräfta att allt fungerar som det ska.  

Kraven på framtidens sjukhus är många. Ånga spelar en nyckelroll i att hålla i gång dessa samhällsviktiga anläggningar på ett så säkert, hållbart och effektivt sätt som möjligt. 

1: Karliner, J., Slotterback, S., Boyd, R., et all.: Health Care’s Climate Footprint: How the Health Sector contributes to the Global Climate Crisis and Opportunities for Action, 2019
2: Health Care Without Harm: Global Road Map for Health Care Decarbonization, April 2021