Søg efter Spirax Sarco produkt eller service

Hvordan klimakrisen behandles i sundhedsvæsenet

Gemmer bæredygtig damp til fremtiden

29/08/2023

Hvis du blev spurgt, hvad de største kilder til udledning af drivhusgasser var, så er det usandsynligt, at verdens sundhedssystem ville stå højt på listen. Men det er ikke tilfældet. Da det er noget, der er universelt brug for, har det en betydelig indvirkning. 

"Sundhedpleje tegner sig for mere end 4,4 % af de globale nettoklimaudledninger. Hvis det var et land, ville det være den femte største klimaforurener på planeten."¹ 

Sundhedsindustrien erkender, at klimaændringer også er en vigtig faktor for menneskers sundhed, idet den ser det som "den største sundhedstrussel verden står over for i dette århundrede"². Når du tænker tilbage på virkningerne af COVID-19-epidemien, er det en utrolig vurdering. 

At gøre hospitaler bæredygtige er ikke nogen nem opgave 

Forestil dig, at nogen kommer ind i dit hjem for at lave en energivurdering. Resultaterne siger, at for at være bæredygtig, skal du udskifte din varmtvand- og centralvarmekedel. Du bør smide dit køle-/fryseskab, vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine ud og udskifte dem med mere energieffektive apparater. Det er på tide, at komfuret også ryger, og kogepladen skal opgraderes. Og det skal ske her og nu. 

Har du råd til at gøre det på én gang? Det er usandsynligt. Men det er det dilemma, som hospitaler og sundhedsvæsenet står over for, når de kæmper for at finde hurtige måder at blive mere bæredygtige på. For mange, især større hospitaler med mere end 300 senge, har damp været en vital del af deres daglige eksistens i årtier. Den leverer varmeenergi til en lang række vigtige opgaver, hvoraf ingen kan gå tabt natten over. 

Damp, der normalt kommer fra en central kedelhusfunktion, er den mest energieffektive måde at opvarme store, ofte fleretagers bygninger på. Det sikrer, at der er varmt vand til rådighed til ethvert behov, og spiller en afgørende rolle i steriliseringen af vitale medicinske instrumenter. Og i øjeblikket drives det højst sandsynligt af gas (nogle gange med olie som backup), et fossilt brændstof, der anses for at være en væsentlig bidragyder til drivhusgasemissioner. 

Damps indvirkning på sundhedsvæsenet stopper ikke kun med hospitaler. Medicinalbranchen er afhængig af den for at sikre, at dens lægemidler, vacciner, tabletter og cremer er af den sikreste og mest effektive kvalitet. 

Tænk blot på de kolossale udgifter og afbrydelser, der er forbundet med at rive infrastrukturen ud for at erstatte den med noget andet. Husk, at dette kan indebære lukning af anlægget i flere måneder, mens arbejdet afsluttes. Ingen patientpleje, ikke flere operationer, ingen kritisk sundhedspleje. Det er utænkeligt, og det behøver heller ikke være sådan. 

Hvorfor bæredygtig damp har en fremtid i sundhedsvæsnet 

Problemet er ikke damp i sig selv, det er midlet til at generere det, og hvor godt det anvendes i det system, som det anvendes i. Det er ikke noget nyt. Spirax Sarco har i lang tid hjulpet sundhedsinstitutioner med at forbedre deres effektivitet med dampsystemer, og har opnået betydelige besparelser, både hvad angår energi og omkostninger. At holde et komplekst dampsystem kørende effektivt er konstant i fokus for enhver sundhedsinstitution. At maksimere det, du har i stedet for at spilde det, der ikke er brug for, er et centralt fokuspunkt. En varmeveksler kan f.eks. opfange overskydende damp og bruge den til at opvarme vand til en temperatur på 80 grader for at opvarme andre områder af bygningen. 

Dekarbonisering af den kraft, der genererer damp, er naturligvis et kritisk skridt. Den sædvanlige metode her er at skifte fra gasfyret til elektricitet, enten med en ny kedel, når det eksisterende udstyr er udtjent (husk at kedler og dampudstyr kan have en levetid på over 40 år), eller ved at eftermontere brænderen. Selve elproduktionen er hurtigt ved at ændre sig til at være mere afhængig af vedvarende energikilder, men på kort sigt vil brugen af elektricitet medføre flere driftsomkostninger end gas. Det forhindrer ikke organisationer i at handle nu. Ved at købe elektricitet fra vedvarende energikilder kan de også fjerne de emissioner under Scope 2, der er forbundet med elforbrug. 

Hos Spirax Sarco er vores fokus på det komplette system, fra kedlen gennem hele systemet, har vi været i stand til at bevise gang på gang, at damp er sundhedsvæsnets allierede, ikke dets modstander. Når det drejer sig om vitale tjenester som sterilisering, har vi udviklet specifikke ren dampgeneratorer, der leverer den ideelle kvalitetsdamp til sikker afslutning af processen, hvilket minimerer behovet for gentagne procedurer. 

En anden kritisk del af overgangen til bæredygtig damp er indsamling af data for at kunne træffe velfunderede beslutninger. Hospitaler har brug for og ønsker at blive smartere, og digitalisering er bredt accepteret som nøglen til dette mål. Det er nøglen til at give et klart billede af det nuværende scenario, skabe en levedygtig vej mod en bæredygtig fremtid og bekræfte, at alt fungerer, som det skal være.   

Kravene til fremtidens hospitaler er mange. Damp har en afgørende rolle at spille når det gælder om at hjælpe med at disse kritiske elementer for samfundet fungerer så sikkert, bæredygtigt og effektivt som muligt. 

1: Karliner, J., Slotterback, S., Boyd, R., et all.: Health Care’s Climate Footprint: How the Health Sector contributes to the Global Climate Crisis and Opportunities for Action, 2019
2: Health Care Without Harm: Global Road Map for Health Care Decarbonization, April 2021