Looking for Spirax Sarco products and services?

Kalkulátorok

Masthead background

Két kondenzedény

Kondenzvezetékek méretezése kondenzvíz és sarjúgőz mennyiségére és a gyűjtővezeték méretezése.

Megjegyzés: 
Nem használhat vesszőket (,) tizedespontként. A továbbiakban a tizedesek jelölésére vessző helyett tizedespontot (.) használjon. 
Például: 1,02 helyett 1.02

Az alábbi szószedet segít az angol nyelvű kalkulátor használatában:

Pipe Material - Cső anyaga
Steel - Acél
Copper - Réz
Flash Steam Velocity - Sarjúgőz sebessége
Condensate Velocity - Kondenzvíz sebessége
Condensate Pressure - Kondenzvíz nyomása
Calculate - Számítás
Reset - Újrakezdés
Print - Nyomtatás
Discharge Line (L1) - Kondenzvezeték (L1)
Upstream Pressure (P1) - Kondenzedény előtti nyomás (P1)
Mass Flow Rate - Tömegáram
Discharge Line (L2) - Kondenzvezeték (L2)
Upstream Pressure (P2) - Kondenzedény előtti nyomás (P2)
Mass Flow Rate - Tömegáram
Rising line - Emelést tartalmazó csővezeték
Falling line - Gravitációs, monoton lejtő csővezeték
Condensate Pipe Lift - Emelés mértéke
Discharge Line Nominal Bore (L1) - Kondenzvezeték (L1) névleges átmérője
Discharge Line Nominal Bore (L2) - Kondenzvezeték (L2) névleges átmérője
Common Line Nominal Bore (Ca) - Közös kondenzvezeték (Ca) névleges átmérője
Total Mass Flow Rate - Össztömegáram