Looking for Spirax Sarco products and services?

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Spirax Sarco office entrance

Az ügyfelek személyes adatainak védelme és biztonsága rendkívül fontos a Spirax-Sarco Engineering plc (Spirax Sarco) számára. Sok erőfeszítést fektetünk azokba az intézkedésekbe, amelyek segítik a személyes adatok védelmét és az ügyfelek adatvédelmi jogainak megfelelő működést. 

A szabályzat meghatározza, hogyan és miért történik az érintettek személyes adatainak összegyűjtése, tárolása, feldolgozása és kezelése. A „Személyes adat” kifejezés mindazon adatokra hivatkozik, amelyek személyazonossággal rendelkező magánszemélyre, vagy a magánszemély személyazonosságára vonatkoznak, beleértve (például) a nevet, az e-mail-címet, az otthoni címet, a telefonszámot, a terheléses kártya/hitelkártya adatait vagy a születési időt. 

A szabályzat körvonalazza, hogyan dolgozzuk fel az ügyfelek személyes adatait törvényesen, tisztességesen és átlátható módon. 

A Spirax Sarco nem értékesíti, és nem adja bérbe az ügyfelek személyes adatait harmadik személyeknek marketingcélokból. 

Biztosítjuk, hogy az általunk feldolgozott személyes adatok pontosak, megfelelőek, relevánsak és nem túlzóak, figyelembe véve azt a célt, amelynek érdekében az adatokat megszerezték. A bizonyos célból megszerzett személyes adatokat nem dolgozzuk fel egy másik, nem kapcsolódó célból, kivéve, ha az érintett személy ehhez hozzájárult, vagy indokoltan elvárja. 

A Spirax Sarco a kapcsolatépítés és a részvényesekkel való kommunikáció miatt gyűjti össze az ügyfelek személyes adatait. Ezen kívül azért is gyűjtjük az adatokat, hogy marketingtájékoztatást tudjunk küldeni az ügyfeleknek termékeinkkel, hirdetéseinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, amelyhez az ügyfelek hozzájárulásukat adták, amikor meghatározták és kiválasztották a számukra megfelelő kommunikációs csatornát. 

A Spirax Sarco Adatvédelmi Hivatalt (DPO) jelölt ki, amelynek feladata az adatvédelem felelős kezelése a társaság minden részében. A szabályzat végén felsorolt adatok felhasználásával bárki fel tudja venni a kapcsolatot a DPO-val. 

Az ügyfelek jogosultak bármikor megtekinteni a velük kapcsolatban nyilvántartott adatokat, helyesbíteni azokat, és bármikor kérhetik tőlünk bizonyos adatok törlését. 

1.         Bevezetés

1.1    A Spirax Sarco adatkezelőként került meghatározásra a jelen dokumentumban foglalt valamennyi információ tekintetében. 

1.2    Az adatvédelmi szabályzat meghatározza azt a módot, ahogyan a Spirax Sarco („mi”, „mienk”, „bennünket” vagy „Spirax Sarco”) összegyűjti és feldolgozza az érintettek személyes adatait. A Spirax Sarco adatvédelmi célokból nyilvántartásba vételre került az Egyesült Királyság Information Commissioner (Információs Biztosi) Hivatalában (nyilvántartási száma: Z8234137). 

1.3    Szolgáltatásaink igénybevételével, és/vagy az ügyfelek hozzájárulásának nyilvántartásba vételével az ügyfelek elismerik, hogy elolvasták az Adatvédelmi szabályzatot, és egyetértenek a szabályzatban foglalt feltételekkel az adatok törvényes érdekekből történő feldolgozását illetően. 

2.         Az általunk összegyűjtött adatok 

2.1    Akkor gyűjtjük össze az ügyfelek személyes adatait, amikor online formanyomtatványok felhasználásával regisztrálják érdeklődésüket, és e-mailben megküldik részünkre személyes adataikat. A velünk kötött ügyletekkel kapcsolatban is végzünk adatvédelmi tevékenységet. 

2.2     Ezen túlmenően, az általunk végzett felmérések útján is hozzájuthatunk személyes adatokhoz. Ezek a felmérések önkéntesek, és ha lehetséges, névtelenek. 

3.         Az ügyfelek mint „érintettek” jogai 

3.1    Az adatvédelmi törvény értelmében az ügyfelek az alábbi jogokkal rendelkeznek személyes adataikat illetően:

 • az ügyfelekkel kapcsolatban kezelt adatokhoz való hozzáférés joga;
 • a pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítésének joga;
 • az adatok törlésének joga (így is ismert “the right to be forgotten” [az adattárolás megszüntetéséhez való jog]);
 • az adatfeldolgozás korlátozásának joga;
 • az adathordozhatóság joga;
 • az adatfeldolgozás kifogásolásához való jog; és 
 • az automatikus döntéshozatallal, valamint a profilkészítéssel kapcsolatos jogok.

3.2    Az ügyfeleknek az adattárolás megszüntetéséhez való jogának gyakorlása a Spirax Sarcoval fennálló kapcsolat megszűnését eredményezi. 

4.         A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogalapunk 

4.1    Üzleti tevékenységünk folytatása céljából fontos számunkra az ügyfelek személyes adatainak fenntartása. 

4.2    Feltételeink és kikötéseink egyik előírása, hogy bárki, aki igénybe kívánja venni vagy hasznosítani kívánja az általunk ajánlott szolgáltatásokat, köteles megadni a szükséges személyes adatokat. 

4.3    Következésképpen a velünk fennálló kapcsolat céljából, törvényes érdekek alapján gyűjtjük össze és dolgozzuk fel a személyes adatokat. Ennek indoklását a fenti 4.1 pont tartalmazza.

5.         Hogyan használjuk fel az ügyfelek személyes adatait 

Az ügyfelek személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy biztosítani tudjuk az üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat. Konkrétan, azért gyűjtjük össze az ügyfelek személyes adatait, hogy teljesíteni tudjuk az alábbiakat: 

 • létrehozzuk és kezeljük kapcsolatunkat, valamint a kapcsolódó elszámolásokat és nyilvántartásokat; 
 • megkapjuk közléseiket és kéréseiket, és válaszolni tudjunk azokra;
 • tájékoztassuk az ügyfeleket a kedvezményes ajánlatokról és az általános marketingtevékenységről;
 • biztosítani tudjuk szabályozási kötelezettségeink teljesítését az ügyfelek fiókjával kapcsolatban, ideértve a rendelkezésünkre bocsátott információk pontosságának ellenőrzését;
 • eleget tudjunk tenni a hatályos törvények szerinti kötelezettségeinknek;
 • kivizsgáljuk vagy segítsük a kivizsgálását a szolgáltatásokhoz kapcsolódó, vélelmezetten jogellenes, csalárd vagy más helytelen tevékenységet (ideértve – adott esetben – a szabályozó szervek információmegosztással kapcsolatos kéréseinek kezelését);
 • piackutatási kampányokat tudjunk folytatni; vagy
 • abban az esetben, ha részben vagy egészben értékesítjük üzleti tevékenységünket, eszközeinket vagy részvényeinket, feltárhatjuk az ügyfelek személyes adatait az érintett harmadik felek előtt.

6.         Az ügyfelek személyes adatainak közzététele 

Az ügyfelek személyes adatait az alábbiak részére adhatjuk át:
a Csoportunkon belüli bármely társaság (beleértve a munkavállalóit és alvállalkozóit), amely segítséget nyújt számunkra a szolgáltatások nyújtásában, vagy egyébként szükséges számára, hogy megismerje a fenti adatokat;
bármely vállalkozó vagy más szaktanácsadó, aki üzleti folyamatainkat auditálja, vagy akinek a számunkra nyújtott tanácsadás céljából van szüksége a fenti adatokra;
bármely adatkezelő, aki lehetővé teszi számunkra rendszereink vagy folyamataink kezelését, az ügyfelek részére felajánlott bármely szolgáltatás vagy reklám részeként.  Azonban, minden észszerű lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a fent említett adatkezelők megfeleljenek az 1998. évi adatvédelmi törvény és az általános adatvédelmi szabályzatok előírásainak;
bármely büntetés-végrehajtási vagy szabályozó szerv, amely indokoltan kéri az ügyfelek személyes adataihoz való hozzáférést; vagy
abban az esetben, ha részben vagy egészben megvásárolunk vagy eladunk bármely vállalkozást, eszközt vagy részvényt, megadhatjuk az ügyfelek személyes adatait az érintett harmadik személyeknek. 

7.         Marketingpreferenciák

7.1    Nem küldünk az ügyfeleknek kéretlen információkat harmadik felek termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban.

7.2    Az ügyfeleknek lehetőségük van választani, hogy szeretnének-e tájékoztatást kapni ajánlatainkról és hirdetéseinkről. Ez a hozzájárulás a jelen irányvonalakban meghatározott adatmegőrzési időszakok függvénye.

7.3    A marketinginformációk küldése során feltételezzük a törvényes üzlet célt, miközben minden esetben figyelembe vesszük az ügyfelek választását az információk kiküldésével kapcsolatban. Az általunk hirdetett termék, szolgáltatás vagy ideál megegyezik azzal, vagy hasonló ahhoz, amellyel kapcsolatos hirdetésekhez az ügyfelek a feliratkozáskor hozzájárulásukat adták, ezért indokolt, hogy marketinganyagokat kapjanak tőlünk. 

7.4    Helyi marketing-irányvonalaink további tájékoztatást tartalmaznak a marketingpreferenciákkal kapcsolatban, amelynek másolata kérésre rendelkezésre áll. 

8.         A személyes adataihoz való hozzáférés és az adatok frissítése 

8.1     Az ügyfelek bármikor frissíthetik személyes adataikat, ha az alábbi adatok felhasználásával felveszik a kapcsolatot az Adatvédelmi Hivatallal.

8.2       Az ügyfelek másolatot kaphatnak a nálunk vezetett személyes adataikról, ha kapcsolatba lépnek az Adatvédelmi Hivatallal az alábbi elérhetőségeken: Spirax-Sarco Engineering plc. Charlton House, Cheltenham, Gloucestershire, GL53 8ER, United Kingdom, telefon: +44 (0)1242 521361, e-mail: gdpr.sars@uk.spiraxsarco.com. Az ügyfelek kérését a vonatkozó szabályzatokban megadott határidőn belül feldolgozzuk, azonban szükség lehet arra, hogy további tájékoztatás céljából felvegyük a kapcsolatot az ügyfelekkel. 

8.3       A személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelmek ingyenesek. 

9.         Meddig őrizzük meg az adatokat?

9.1     Az ügyfelek adatait nem őrizzük meg tovább, mint ahogy szükséges. Ez az időtartam eltérő az általunk kezelt minden egyes adattípus esetében. A megőrzési idők csak akkor változnak, ha az Adatvédelmi Hivatal szükségesnek tartja, mivel az adatvédelmi törvényben meghatározott fontos érdek merül fel. 

9.2      A szóban forgó adatokra vonatkozó megőrzési irányvonalaink további információkat tartalmaznak a megőrzési időszakokról, amelyek másolata kérésre rendelkezésre áll. 

10.       Reklám és a sütik használata 

10.1    Név nélküli információkat gyűjthetünk az ügyfelek általi weboldalhasználatról („a weboldal” a Spirax Sarco bármely közvetlen vagy közvetett leányvállalatának vagy kapcsolt vállalkozásának bármely weboldalára vonatkozik) a „sütiket”, képpontcímkéket vagy hasonló funkciókat illetően. Weboldalunk működtetéséhez sütiket használunk. Sütiket használunk saját elemzési célokra is, hogy javítani tudjuk látogatóink tapasztalatait.

10.2    Ha valaki nem ért egyet a sütikkel, vagy a számítógépén már tárolt sütik közül törölni szeretné valamelyiket, követnie kell a meglévő sütik törlésére vonatkozó előírásokat, és le kell tiltania a további sütiket a webböngészőben vagy az azzal egyenértékű szoftverben. További tájékoztatás itt található: www.aboutcookies.org.

10.3    A weboldal működésének részeként és a webhelyforgalom statisztikai elemzése céljából weboldalunk automatikusan feljegyzi az internetes IP-címeket. 

11.       Biztonság

Számos módszert alkalmazunk annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi ügyfél-információ bizalmas maradjon. Átfogó adatvédelmi és adatkezelési irányvonalakat dolgoztunk ki, amelyeket szükség szerint felülvizsgálunk és frissítünk. 

12.       Panaszok

12.1    A Spirax nagyon komolyan veszi a személyes adatok védelmét, és örömmel válaszol bármilyen kérdésre és kezel bármilyen, ezzel kapcsolatos problémát. Az ügyfelek az alábbi adatok felhasználásával panaszt tehetnek az Adatvédelmi Hivatalnál, amennyiben úgy gondolják, nem tartottuk be irányvonalainkat, vagy adataikat olyan módon kezeltük, amely nincs összhangban kívánságaikkal.

The Data Protection Office
Spirax-Sarco Engineering plc
Charlton House
Cheltenham
Gloucestershire
GL53 8ER
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1242 521361
E-mail: dpo@uk.spiraxsarco.com 

12.2    Ezen kívül az ügyfelek közvetlenül felvehetik a kapcsolatot az információs biztossal (ICO). Ez a hivatal az adatvédelmi előírások betartásáért felelős szerv az Egyesült Királyságban. Az alábbi címeken léphet kapcsolatba az ICO-val:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tel: +44 (0)303 123 1113
E-mail: casework@ico.org.uk

13.        Kapcsolattartási adatok

Kérjük, hogy a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon vegye fel velünk a kapcsolatot írásban: 

The Data Protection Office
Spirax-Sarco Engineering plc
Charlton House
Cheltenham
Gloucestershire
GL53 8ER
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1242 521361
E-mail: dpo@uk.spiraxsarco.com