Looking for Spirax Sarco products and services?

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Spirax Sarco office entrance

Az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága rendkívül fontos a Spirax-Sarco Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság számára, és nagy hangsúlyt fektetünk olyan intézkedésekbe, amelyek segítenek megvédeni személyes adatait, és az adatvédelmi jogait tiszteletben tartó módon működni.

Ez a szabályzat leírja, hogyan és miért gyűjtjük, tároljuk, dolgozzuk fel és kezeljük az érintettek személyes adatait. A „Személyes adatok” kifejezés minden olyan adatra vonatkozik, amely egy azonosítható egyénre vagy személyazonosságára vonatkozik, beleértve (például) a nevet, e-mail címet, lakcímet, telefonszámot, betéti/hitelkártya adatait vagy születési dátumát.

Ez a szabályzat felvázolja az Ön adatainak jogszerű, tisztességes és átlátható módon történő kezelését.

A Spirax-Sarco Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság soha nem adja el vagy adja bérbe Személyes adatait harmadik félnek marketing célból.

Gondoskodunk arról, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontosak, megfelelőek, relevánsak és adattakarékosak legyenek, tekintettel arra a célra, amelyből azokat megszerezték. Az egy célból megszerzett személyes adatokat nem dolgozzuk fel semmilyen, egymástól független célból, kivéve, ha az érintett ehhez hozzájárult, vagy egyébként ez ésszerűen elvárható.

A Spirax-Sarco Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön Személyes Adatait azért gyűjti, hogy kezelje az Ön velünk való kapcsolatát. Adatait azért is gyűjtjük, hogy marketinginformációkat küldhessünk Önnek termékeinkről, promócióinkról és szolgáltatásainkról, amelyekhez Ön hozzájárulását adta.

Önnek joga van ahhoz, hogy az általunk tárolt adatokat megtekintse, azokat helyesbítse, és a hozzájáruláson alapuló vagy jogellenes adatkezelés esetén kérje tőlünk az adatok törlését.

1. Előszó

1.1 A Spirax-Sarco Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság az adatkezelő valamennyi, a jelen dokumentumban foglalt információ tekintetében.

1.2 Jelen Adatvédelmi szabályzat rögzíti, hogy a Spirax-Sarco Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság milyen módon gyűjti és kezeli az érintettek személyes adatait. 

1.3 Szolgáltatásaink használatával és/vagy hozzájárulásának regisztrálásával Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta és elfogadja jelen Adatkezelési Szabályzat feltételeit a jogos érdekből történő feldolgozásra vonatkozóan.

2. Az általunk gyűjtött adatok


2.1 Személyes adatait akkor gyűjtjük, amikor online űrlapok használatával regisztrálja érdeklődését, és amikor adatait e-mailben elküldi nekünk. Adatokat tárolunk az Ön velünk végzett tranzakcióiról is.

2.2 Ezenkívül személyes adatokat gyűjthetünk az általunk végzett felmérések során. Az ilyen felmérések önkéntesek, és lehetőség szerint névtelenek.

3. Az Ön jogai „érintettekként”

3.1 Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Ön az alábbi jogokat tartja meg személyes adataival kapcsolatban:

Érintetti jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (a hozzájáruláson alapuló vagy jogellenes adatkezelés esetén); 
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

3.2 Ha él a törléshez való jogával, az a Spirax-Sarco Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló kapcsolatának megszűnését eredményezné.

4. Személyes adatok feldolgozásának alapja


Adatkezelés jogalapja
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés d) pont: létfontosságú érdek mérlegeléséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés e) pont: közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

5. Hogyan használjuk a személyes adatait

Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy biztosítsuk Önnek a vállalkozásunkkal kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat. Különösen azért gyűjtjük az Ön személyes adatait, hogy lehetővé tegyük:

• kapcsolatának, kapcsolódó fiókjainak és nyilvántartásának beállítása, adminisztrálása és kezelése; 
• fogadja és válaszoljon az Ön kommunikációjára és kéréseire;
• értesítés a promóciós ajánlatokról és az általános marketingről;
• annak biztosítása, hogy teljesíteni tudjuk a fiókjával kapcsolatos szabályozási kötelezettségeinket, többek között az Ön által megadott információk pontosságának ellenőrzésével;
• a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinknek való megfelelés;
• kivizsgálja és segíti a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogellenes, csalárd vagy egyéb nem megfelelő tevékenység kivizsgálását (ideértve adott esetben a szabályozó szervek információmegosztási kérelmeinek kezelését);
• piackutatási kampányok végrehajtása; vagy

6. Az Ön személyes adatainak nyilvánosságra hozatala

• Személyes adatait az alábbi címzettek bármelyikének átadhatjuk:
• a Cégcsoportunkon belüli bármely vállalat, amely segít nekünk a szolgáltatások teljesítésében, vagy amely egyébként köteles ismerni ezeket az információkat;
• bármely szerződéses partnerünk vagy más tanácsadónk, aki bármely üzleti folyamatunkat ellenőrzi, vagy akiknek hozzá kell férniük ezekhez az információkhoz abból a célból, hogy tanácsot adnak nekünk;
• minden olyan adatfeldolgozó, amely lehetővé teszi számunkra, hogy rendszereinket vagy folyamatainkat kezeljük az Önnek kínált bármely szolgáltatás vagy promóció részeként.  Ésszerű lépéseket teszünk azonban annak biztosítására, hogy ezek az adatfeldolgozók megfeleljenek az 1998. évi adatvédelmi törvény és a GDPR követelményeinek;
• bármely bűnüldöző vagy szabályozó szerv, amelynek követelménye lehet az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez; vagy
• abban az esetben, ha bármilyen üzletet, eszközt vagy részvényt részben vagy egészben értékesítünk vagy vásárolunk, személyes adatait átadhatjuk az érintett harmadik feleknek.

7. Marketing preferenciák

7.1 Nem küldünk Önnek kéretlen információkat harmadik fél termékeiről vagy szolgáltatásairól.

7.2 Önnek lehetősége lesz eldönteni, hogy kapjon-e tájékoztatást ajánlatainkról és promócióinkról. A hozzájárulás a jelen szabályzatban meghatározott adatmegőrzési időszakokra vonatkozik.

7.3 A marketingkommunikációt törvényes üzleti cél érdekében folytatjuk, beleértve, hogy minden alkalommal, amikor ilyet küldenek Önnek, leiratkozhat. Az Ön számára marketingelt termék, vagy szolgáltatás ugyanaz vagy hasonló azokhoz, amelyekhez eredetileg beleegyezett, hogy marketinget kapjon a feliratkozás időpontjában, ezért ésszerű, hogy marketinganyagot kapjon tőlünk.

7.4. Helyi marketingpolitikánk további információkat tartalmaz a marketingpreferenciákkal kapcsolatban, amelyek egy példánya kérésre elérhető.

8. Személyes adataihoz hozzáférés és frissítése

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.. címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Kérésének feldolgozása érdekében további információk érdekében előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnünk Önnel. 
A személyes adataihoz való hozzáférés iránti kérelmek ingyenesek.

Adatvédelmi tisztviselő: 
Adatvédelmi tisztviselőt Társaságunk nem jelölt ki, tekintettel arra, hogy Társaságunk fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését nem teszik szükségessé; és a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelését nem foglalják magukban.

9. Mennyi ideig őrizzük meg az adatait?

9.1 Adatait a szükségesnél hosszabb ideig nem őrizzük meg. Ez az időtartam az általunk tárolt személyes adatok minden típusára eltérő az adatkezelés jogalapjától függően. 

9.2 Az adatokra vonatkozó megőrzési szabályzatunk további információkat tartalmaz a megőrzési időszakokról, amelyek egy példánya kérésre elérhető.

10.Cookie-k reklámozása és használata

10.1 Névtelen információkat gyűjthetünk a Weboldal Ön általi használatáról (a "weboldal" a Spirax Sarco cégcsoport webhelyére vonatkozik) "cookie-k", pixelcímkék és hasonló funkciók használatával. Cookie-kat használunk a weboldal működéséhez. Cookie-kat is használunk saját elemzési célokra, hogy javíthassuk látogatóink élményét.

10.2 Ha ellenzi a cookie-kat, vagy törölni szeretné a számítógépén már tárolt cookie-kat, kövesse a meglévő cookie-k törlésére és a jövőbeli cookie-k letiltására vonatkozó utasításokat a böngészőjében vagy azzal egyenértékű szoftverében. További információk a www.aboutcookies.org.

10.3 A Weboldal működésének részeként és a webhely forgalmának saját statisztikai elemzéséhez weboldalunk automatikusan naplózza az internetes IP-címeket.

11. Biztonság

Számos módszert alkalmazunk annak biztosítására, hogy minden ügyféladat bizalmas maradjon. Átfogó adatvédelmi politikát dolgoztunk ki, amelyet szükség szerint felülvizsgálunk és frissítünk.

12. Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.  
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.