Looking for Spirax Sarco products and services?

Kalkulátorok

Masthead background

Vízáramok keveredése

Ez a kalkulátor két vízáram hőmérsékletének keverését veszi figyelembe. A meleg és hideg víz hőmérsékletének ismeretében, valamint a kívánt keverék hőmérsékletének és térfogatáramának ismeretében meghatározza a keverendő vízáramok százalékos arányát és tényleges mennyiségét.

Megjegyzés: 
Nem használhat vesszőket (,) tizedespontként. A továbbiakban a tizedesek jelölésére vessző helyett tizedespontot (.) használjon. 
Például: 1,02 helyett 1.02

Az alábbi szószedet segít az angol nyelvű kalkulátor használatában:

Cold Water Temperature - Hideg víz hőmérséklete
Hot Water Temperature - Meleg víz hőmérséklete
Mixed Water Flow Temperature - Kevert víz kívánt hőmérséklete
Mixed Water Flow Rate - Kevert víz tömegárama
Calculate - Számítás
Reset - Újrakezdés
Print - Nyomtatás
Percentage Cold Water - Hideg víz százalékos aránya
Cold Water Flow Rate - Hideg víz térfogatárama
Percentage Hot Water - Meleg víz százalékos aránya
Hot Water Flow Rate - Meleg víz térfogatárama