Looking for Spirax Sarco products and services?

Kalkulátorok

Masthead background

Felfűtési és üzemi veszteségek

Bármely főgőzvezeték esetében használhatja ezt a kalkulátort a megfelelő felfűtő szelep méretének és a szükséges kondenzedények számának meghatározásához, a jó mérnöki gyakorlatnak megfelelően.

Megjegyzés: 
Nem használhat vesszőket (,) tizedespontként. A továbbiakban a tizedesek jelölésére vessző helyett tizedespontot (.) használjon. 
Például: 1,02 helyett 1.02

Az alábbi szószedet segít az angol nyelvű kalkulátor használatában:

Pipe Standard - Cső szabvány
Nominal Pipe Size - Névleges csőátmérő
Equivalent Pipe Length - Egyenértékű csőhossz
Steam Pressure - Gőznyomás
Ambient Temperature - Környezeti hőmérséklet
Start Up Time - Felfűtési idő
Choose Pipe Location - Csővezeték helyzete
Indoor - Beltér
Outdoor Sheltered - Védett kültéri
Outdoor Exposed - Kitett kültéri
Calculate - Számítás
Reset - Újrakezdés
Print - Nyomtatás
Start Up Condensing Rate - Felfűtési kondenz mennyiség
Minimum Start Up Valve Capacity - Minimum felfűtési szelepkapacitás
Minimum Number of Traps Required - Szükséges kondenzedények minimális száma
Running Condensing Rate - Üzemi hőveszteségből származó kondenzátum mennyisége
Un-insulated Pipe - Szigeteletlen csővezeték
50mm Insulation - 50mm hőszigetelés
70mm Insulation - 70mm hőszigetelés
100mm Insulation - 100mm hőszigetelés
Running Heat Loss - Üzemi hőveszteségből származó kondenzátum mennyisége