Looking for Spirax Sarco products and services?

Kalkulátorok

Masthead background

Aláhűtött kondenzvíz

Meghatározza a sarjúgőz arányát, amely aláhűtött kondenzvízből keletkezik, azaz hőmérséklete a telítési hőmérsékletnél alacsonyabb.

Megjegyzés: 
Nem használhat vesszőket (,) tizedespontként. A továbbiakban a tizedesek jelölésére vessző helyett tizedespontot (.) használjon. 
Például: 1,02 helyett 1.02

Az alábbi szószedet segít az angol nyelvű kalkulátor használatában:

Upstream Pressure (P1) - Kondenzedény előtti nyomás (P1)
Degree of Sub-cooling - Aláhűtés mértéke
Downstream Pressure (P2) - Kondenzedény utáni nyomás (P2)
Condensate Flow Rate - Kondenzátum tömegáram
Calculate - Számítás
Reset - Újrakezdés
Print - Nyomtatás
Percentage Flash Steam Formed - Képződött sarjúgőz százalékos aránya
Flash Steam Formed - Képződött sarjúgőz