Looking for Spirax Sarco products and services?

Jogi nyilatkozat

Spira-trol installation

A weboldalhoz való hozzáféréssel az ügyfelek elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik az alábbiakban meghatározott feltételeket és kikötéseket. 

1. Szellemi tulajdonjogok

1.1 A weboldalon található minden anyag (ideértve – többek között – minden formatervet, szöveget, grafikát, valamint azok összeállítását és elrendezését) a Spirax-Sarco Engineering plc és minden leányvállalata ("Spirax-Sarco") vagy licencadói szerzői jogát képezi. A weboldalon található anyagokat semmilyen formában (fizikai, elektronikai vagy egyéb) nem lehet lemásolni vagy reprodukálni a Spirax-Sarco kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül. Azonban, ha a weboldal bármely oldalán „nyomtatóbarát” verziót talál, kinyomtathatja az adott oldalakat, és felhasználhatja saját, nem kereskedelmi céljaira. 

1.2 A weboldalon használt minden márkanév, terméknév és/vagy szolgáltatásnév a Spirax-Sarco vagy licencadói védjegyeit, kereskedelmi elnevezését, szolgáltatási védjegyét vagy szerzői jogát képezi.  A szóban forgó márkanevek, terméknevek, és/vagy szolgáltatásnevek bármilyen felhasználása a Spirax-Sarco kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a jogok megsértését jelenti, és a Spirax-Sarco nem engedélyezi az adott tételnek semmilyen módon történő felhasználását. 

2. Másolás vagy letöltés korlátozott engedélyezése 

2.1 A weboldalról saját, személyes, nem kereskedelmi felhasználásra kivonatokat lehet letölteni és kinyomtatni. 

2.2 Ha ezeket az oldalakat bárki lemezre vagy bármely más adathordozóra másolta, kizárólag későbbi megtekintés céljára, vagy kivonatoknak saját, személyes, nem kereskedelmi nyomtatására lehet felhasználni. 

2.3 A weboldal egyetlen részét sem lehet reprodukálni, vagy bármely más weboldalra átvinni és ott tárolni, továbbá a weboldal lapjait vagy azok részeit nem lehet terjeszteni, sem elektronikus, sem nem elektronikus formában, és azokat nem lehet belefoglalni semmilyen állami vagy magán elektronikus visszakeresési rendszerbe vagy szolgáltatásba a Spirax-Sarco kifejezett, előzetes, írásbeli engedélye nélkül. 

2.4 Kivéve a fentiekben meghatározott, korlátozott mértékig, senki nem jogosult másolni, közvetíteni, letölteni, tárolni (bármilyen adathordozón), átadni, bemutatni vagy nyilvánosan lejátszani, adaptálni vagy bármilyen módon megváltoztatni a weboldal tartalmát, semmilyen célra, a Spirax-Sarco kifejezett, előzetes, írásbeli engedélye nélkül. 

3. Linkek más weboldalakhoz 

Amennyiben a weboldal hozzáférést biztosít hiperszöveg útján, vagy más linkek által egyéb weboldalakon található forrásokhoz, e linkek csupán keresési célokat szolgálnak, amelynek során a Spirax-Sarco nem támogatja a linkelt szervezeteket, és nem hagy jóvá olyan tevékenységeket, amelyek sértik a szerzői jogokat, vagy harmadik feleknek törvény vagy nemzetközi egyezmények által védett bármely más jogait.  A Spirax-Sarco nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a harmadik felek weboldalain található anyagokért. 

4. Tájékoztatás és általános jogi nyilatkozat 

4.1 A weboldal tartalma kizárólag általános tájékoztatási vagy felhasználási célokat szolgál. Nem tekinthető tanácsadásnak és nem lehet ráhagyatkozni bármely döntéshozatal (vagy döntéshozataltól való tartózkodás) során.  A Spirax-Sarco gondosan ügyel arra és biztosítja, hogy a weboldalon található tájékoztatás pontos és naprakész legyen. Azonban hibák és hiányosságok előfordulhatnak, és mindenkinek önállóan kell ellenőriznie, hogy az információ pontos-e, mielőtt bármilyen módon ráhagyatkozna.

4.2 A Spirax-Sarco nem szavatolja, hogy a weboldal tartalma mentes a vírusfertőzésektől, vagy bármi mástól, amely szennyező vagy kártékony tulajdonságokkal rendelkezik, és a felhasználóknak azt javasolja, hogy tegyenek meg minden, megfelelő lépést (ideértve a korszerű vírusirtó szoftvereket), hogy a minimálisra csökkentsék a vírusok vagy hasonló dolgok hatását. 

4.3 A (fenti) 4.1 és 4.2 bekezdésekben hivatkozott okokból, és mivel a Spirax Sarco nem tudja ellenőrizni, hogy a weboldalon található információkat milyen célra használják fel, a Spirax Sarco ezúton kijelenti, hogy nem vállal sem kifejezett, sem burkolt, sem törvényes, sem egyéb szavatosságot a weboldalon található információk pontosságáért, és/vagy a weboldal elérhetőségéért, és ennek megfelelően a Spirax Sarco nem vállal felelősséget (kivéve az alábbiakkal kapcsolatban (i) a gondatlansága miatt bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés; és/vagy (ii) bármely egyéb ügy, amellyel kapcsolatban a törvény előírja, hogy a felelősségvállalást nem lehet kizárni vagy korlátozni) a weboldal felhasználása vagy a bennefoglalt információkra való hagyatkozás során, bármilyen módon bekövetkezett bármilyen veszteségért vagy kárért, ideértve – többek között – a közvetlen, közvetett vagy következményes károkat (többek között: az üzletvesztést, a kiesett bevételt, a várt megtakarítások, valamint a cégérték és/vagy a nyereség kiesését), amely szerződés alapján, jogellenes károkozással, vagy egyéb módon merül fel. 

4.4 A (fenti) 4.3 bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik a Spirax-Sarco által, bármely termék vagy szolgáltatás értékesítésével kapcsolatban tett, kifejezett, írásbeli szavatosságvállalásokat. 

5. Változások a weboldalhoz való hozzáférésben és tartalmában 

A Spirax-Sarco értesítés nélkül megváltoztathatja a weboldalhoz való hozzáféréssel kapcsolatos lépéseket, valamint a weboldal tartalmát, prezentációját és/vagy eszközeit. 

6. A jelen feltételek és kikötések megváltoztatása 

A Spirax-Sarco kiegészítheti vagy megváltoztathatja a jelen feltételeket és kikötéseket. A felhasználó felelőssége, hogy a weboldalhoz való hozzáféréskor figyelembe vegye a jelen feltételeket és kikötéseket. A változások a weboldalon történt feltüntetésüket követően azonnal hatályba lépnek, és a felhasználók a weboldalhoz, ezen időpont utáni hozzáférésükkel elfogadják a változtatásokat. 

7. A felhasználók által előterjesztett anyag 

7.1 Abban az esetben, ha a weboldal bármely eleme a felhasználók által előterjesztett anyagot tartalmaz, a Spirax-Sarco nem vállal felelősséget az anyag tartalmáért vagy pontosságáért, és a kifejezésre juttatott vélemények nem szükségszerűen a Spirax-Sarco véleményei. 

7.2 A weboldalra bármilyen eszközzel továbbított vagy ott posztolt anyagokat vagy információkat nem bizalmas és nem tulajdonosi információknak kell tekinteni, amelyeket a Spirax-Sarco bármilyen célból terjeszthet, tárolhat vagy felhasználhat. 

7.3 A weboldalon senki ne posztoljon, és a weboldalra vagy a weboldalról senki ne továbbítson semmilyen törvénytelen, fenyegető, rágalmazó, obszcén, botrányos, lázító, pornográf vagy profán anyagot, illetve rasszista, veszélyes, fenyegető, üldöző vagy bármilyen más anyagot, amely polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonásnak adhat okot. 

7.4 A Spirax-Sarco kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül, bármilyen okból, bármikor szerkesszen vagy visszavonjon a weboldalon bármely felhasználó által posztolt anyagot. 

8. Hozzáférés a weboldalhoz 

A Spirax-Sarco nem garantálja a weboldalhoz való zavartalan és/vagy megbízható hozzáférést, és a Spirax-Sarco nem garantálja a weboldal működését, rendelkezésre állását, funkcionalitását és egyéb műveleteit. Továbbá a Spirax-Sarco kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy (értesítés nélkül) bármikor és bármilyen okból felfüggessze a weboldalhoz való hozzáférést. A Spirax-Sarco nem tartozik felelősséggel azért, ha a weboldal valamikor nem elérhető, és hogy a nem elérhetőség ideiglenes vagy állandó jellegű-e. 

9. Spirax-Sarco-közösségek

9.1  A weboldal Spirax-Sarco-közösségek részében kizárólag 18 év feletti személyek terjeszthetnek elő anyagot és/vagy használhatják a közösségek privát üzenetek funkcióját. 

9.2  A Spirax-Sarco kifejezetten fenntartja a jogot a Spirax-Sarco-közösségekhez való hozzáférés megszüntetésére (akár teljesen, akár bizonyos személyek számára) bármikor és bármilyen okból, és a Spirax-Sarco semmilyen felelősséggel nem tartozik a hozzáférés korlátozásáért vagy megszüntetéséért. 

10. Harmadik felek jogai 

A Spirax-Sarco és a felhasználó egyaránt kifejezetten egyetért azzal, hogy lemond az 1999. évi törvény értelmében a szerződések alapján fennálló bármely jogról (harmadik felek jogai), továbbá arról, hogy a Spirax-Sarco és a felhasználó között a jelen feltételek és kikötések tárgyával kapcsolatban létrejött bármely más megállapodás tekintetében követelést terjesszen elő, és egyetért azzal, hogy valamennyi harmadik felet kifejezetten ki kell zárni abból, hogy a fenti törvény értelmében a jelen feltételekkel és kikötésekkel, és/vagy a weboldal használatával kapcsolatban bármilyen követelést terjesszen elő. 

11. A feltételek érvénytelensége 

Amennyiben a jelen feltételek és kikötések bármely rendelkezése bármilyen okból jogellenes, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, azt a rendelkezést elválaszthatónak kell tekinteni, és a továbbiakban nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét vagy érvényesíthetőségét. 

12. Jog

12.1 A Szerződésnek erre a részére az alábbi esetekben a következő jog az irányadó:-

Angliában, Skóciában és Walesben található felhasználók esetén az angol jog az irányadó, és az angol bíróságok kizárólagos joghatósága érvényes;

az Amerikai Egyesült Államokban található felhasználó esetén New York állam joga az irányadó, és New York állam bíróságainak kizárólagos joghatósága érvényes;

bármely más joghatóság alatti felhasználó esetén annak az országnak vagy államnak a joga az irányadó, ahol a termékeket megvásárolták, és az angol bíróságok kizárólagos joghatósága érvényes.  

12.2 A (fenti) 12.1 bekezdésben foglalt rendelkezésektől függetlenül, ha a weboldalhoz bárki Anglia és Wales területén kívülről fér hozzá, az adott személy felelőssége, hogy biztosítsa a helyi jogszabályok betartását annyiban, amennyiben alkalmazhatók vagy alkalmazandók.