We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy.

Avfall

Bruk av damp i avfallssektoren

Damp har suverene varmeoverføringsegenskaper sammenlignet med varmt vann og termalolje, og brukes derfor ofte ved behandling av avfall. Dessuten steriliserer damp materiale den kommer i kontakt med, slik at avfall kan oppbevares og håndteres trygt før det sendes til fyllplasser eller åkere.

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

+47 67 06 76 80

Talk to your local team

Contact us

We'll get back to you shortly

Damp gjør avfallsbehandlingen og steriliseringsprosessen mer effektiv. Damp brukes stadig oftere i prosesser som gjenvinner verdifull energi fra avfall. Spirax Sarco har ledet an på dette feltet og samarbeider med leverandører av avfallsteknologi for å forbedre prosessene i avfallssektoren.

Sektoren består av to hovedområder: 

Spillvann og kloakkslam

RELATED TO WASTE INDUSTRY

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue