Energy Saving Pioneers

2017

Energy management

05/10/2017

Energy Saving Pioneers

Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door
Bond Beter Leefmilieu. De groep bestaat uit vooruitstrevende bedrijven, lokale besturen, middenveldorganisaties en de milieubeweging. Ze informeert beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing.

De coalitie ijvert voor een ambitieus Belgisch energiebesparingsbeleid. Hoe ze dat concreet voor ogen ziet, wordt uiteengezet in haar visietekst.

 

Energy Saving Pioneers

 

De nieuwe Energy Saving Pioneers brochure kan je hier downloaden.

Related Reading

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen