Debietmeters

Meten is weten

Waarom het debiet meten?

Het besparen van energie wordt alsmaar belangrijker. Onder andere door de stijgende brandstofprijzen en strikte milieuvoorschriften. Maar hoe kunt u energie besparen? Door mensen te laten nadenken hoe energie te besparen in hun eigen kostenplaats. 

Focus op uw stoomsysteem en breng de verschillende stromen eens in kaart. Hoeveel stoom stroomt er door uw leidingen? Zo ontdekt u verliezen, zware verbruikers en besparingsopportuniteiten. Daarnaast wordt stoom soms toegevoegd aan bepaalde producten (vb. voor sterilisatie, bevochtiging, …). Om hierin optimale efficiëntie te garanderen, moet u weten hoeveel stoom precies toegevoegd wordt. 

Wat is belangrijk bij debietmeting?

Bij de meting van het stoomdebiet is het belangrijk om te kijken naar de volgende drie eigenschappen van uw debietmeter:

De belangrijkste eigenschap bij debietmeting op stoom is de turndown van de debietmeter. Dit is de verhouding tussen het maximale en het minimale debiet dat de meter kan meten. De vraag naar stoom is vaak erg variabel. Daarom kiest u best een zo groot mogelijke turndown. Zo kan de debietmeter het volledige, werkelijke debiet meten.  

Naast de turndown is de nauwkeurigheid van de debietmeter belangrijk. Dit geeft weer hoe dicht de gemeten waarde bij de werkelijke waarde ligt. Dit kan uitgedrukt worden op twee verschillende manieren: % of %FSD. Het verschil hiertussen (en het belang ervan!) leest u in onze whitepaper.

Tot slot is de herhaalbaarheid van de debietmeter een belangrijke factor. Hierbij wordt nagegaan of de meter steeds dezelfde waarde meet. Het toont dus aan of de meting al dan niet consequent is. 

Welk meetprincipe waar toepassen?

Het debiet kan op verschillende manieren gemeten worden. Hoe weet u welk meetprincipe best toe te passen in uw installatie? Hiervoor kijkt u naar de fysische eigenschappen van het te meten medium, in dit geval stoom. Stoom heeft drie belangrijke fysische eigenschappen: een variabele dichtheid, hoge temperatuur en het kan tweefasig zijn (stoom en condensaat). 

Een stoomdebietmeter moet dus een temperatuur- en/of druksensor hebben om de variabele dichtheid op te vangen. Uiteraard moet de meter ook bestand zijn tegen hoge temperaturen. Daarnaast zijn bepaalde meetprincipes niet toepasbaar wanneer stoom tweefasig is. 

Meer informatie over de eigenschappen van stoom en de meetprincipes leest u in onze whitepaper.

 

Whitepaper

Onze twee debietmeterspecialisten Marc Devos en Katrien Desmet schreven de whitepaper 'Debietmeters: waarvoor dienen ze en hoe maakt u de juiste keuze?', op vraag van het Stoomplatform.

Download hem nu!

Overzichtsbrochure

Spirax Sarco biedt een breed aanbod aan verschillende debietmeters. Zo verzekeren we de beste debietmeter voor uw toepassing. 

Download ons handig overzicht hiervan!

Webinar

In dit webinar geeft onze debietmeterspecialist een uitgebreid overzicht van de verschillende meetprincipes. Ook hun toepasbaarheid op stoom wordt uitgelegd. 

Webinar bekijken

Ultrasoon meting van vloeistofdebieten

Bepaal uw waterverbruik en krijg gebruiksklaar advies hoe dit verbruik te minimaliseren. 

Debietmeting

De nauwkeurigste, betrouwbaarste en veelzijdigste debietmeters. Geschikt voor stoom, de meeste vloeistoffen en gassen.

Een juist gekozen debietmeter zorgt dat uw proces heel wat energie-efficiënter wordt. De initiële investering (aankoop en installatie) zijn daardoor vaak al op twee jaar terugverdiend. Hoe beter de debietmeter gekozen is, hoe correcter deze kan meten en dus hoe korter de terugverdientijd wordt. Om samen steeds de beste oplossing te vinden, biedt Spirax Sarco een breed gamma aan debietmeters. 

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue